CSRG

W BYTOMIU

Z ŻYCIA CSRG S.A.

Z ŻYCIA CSRG S.A.

Złota Karta Lidera Bezpiecznej Pracy dla CSRG S.A.

      W tym roku Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy już po raz 24. wyróżnił firmy i instytucje prowadzące szczególnie aktywnie skuteczne działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowieka. Tegoroczna gala wręczenia prestiżowych Zielonych, Srebrnych i Złotych Kart Liderów Bezpiecznej Pracy odbyła się w Białymstoku podczas XXV dorocznej Konferencji Forum Liderów Bezpiecznej Pracy.

     Do Forum Liderów Bezpiecznej Pracy, powstałego już w 1998 r., są przyjmowane przedsiębiorstwa i organizacje, dla których troska o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników jest naturalnym, nieodłącznym elementem codziennej działalności biznesowej. W praktyce oznacza to zapewnianie pracownikom takich warunków, które umożliwiają wykonywanie pracy w sposób bezpieczny i zgodny z psychofizycznymi możliwościami człowieka. Obecnie do Forum Liderów należy już 170 przedsiębiorstw (głównie dużych), które mogą być stawiane za przykład w kwestiach związanych z kulturą bezpiecznej pracy.

     W gronie Liderów Bezpiecznej Pracy najwyższe uznanie należy się członkom wyróżnionym Złotymi Kartami Liderów Bezpiecznej Pracy. W tym roku Złote Karty otrzymali: CEMEX Polska Sp. z o.o., Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A., FCA Poland S.A., Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A., KGHM Polska Miedź S.A., Lumileds Poland S.A., Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., Orlen Laboratorium S.A., Orlen Upstream Sp. z o.o., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Turów, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Synthos Dwory Sp. z o.o., Trakcja S.A., Warmińsko – Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie oraz Zakłady Górniczo-Metalowe ZĘBIEC w Zębcu S.A.

     Przedsiębiorstwa i organizacje będące członkami Forum Liderów mają możliwość poddania ocenie obszar bhp w swojej firmie i ubiegania się o prestiżowe wyróżnienia – Karty Liderów Bezpiecznej Pracy. Ocena jest przeprowadzana w bardzo szerokim zakresie. Poza wskaźnikami dotyczącymi liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych ocenia się m.in. aktywność i innowacyjność przedsiębiorstw w obszarze bhp. Od Liderów oczekuje się również współpracy z instytucjami naukowymi, w tym wykorzystywania dorobku naukowo-badawczego tych instytucji do oceny i zmniejszania ryzyka zawodowego.

     Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, który – przypomnijmy – powołał do życia Forum Liderów, to jedyna placówka naukowo-badawcza w Polsce kompleksowo zajmująca się problematyką kształtowania warunków pracy zgodnie z psychofizycznymi możliwościami człowieka. Dlatego elementem oceny jest też współpraca członków Forum Liderów właśnie z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym, szczególnie w zakresie wykorzystywania wyników programów wieloletnich dotyczących poprawy warunków pracy.

     Przedsiębiorstwa należące do Forum Liderów wyróżnia także dbałość o stałe podnoszenie kwalifikacji swojej kadry i prowadzenie działań, które mają pomagać w zapobieganiu wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym. Ważny element oceny stanowi też prowadzona przez przedsiębiorstwa działalność profilaktyczna i jej efekty. Ostatnim, choć równie istotnym, obszarem oceny jest szerokie upowszechnianie tematyki bezpieczeństwa pracy. Liderzy bowiem powinni nie tylko skupiać się na bezpieczeństwie pracy w swoim przedsiębiorstwie, ale także oddziaływać na podwykonawców i otoczenie społeczne. Oczekuje się od nich również upowszechniania w mediach tematyki bezpieczeństwa pracy oraz wyników prowadzonych działań profilaktycznych.

     Forum Liderów Bezpiecznej Pracy jest zatem miejscem dla najlepszych, najbardziej ambitnych w sferze bezpieczeństwa pracy przedsiębiorstw. Wysokie wymagania regulaminu Forum pozwoliły na zebranie takiego właśnie grona. Obecnie Forum liczy już 170 członków – przedsiębiorstw i instytucji, które mogą być wzorem do naśladowania w kwestiach związanych z bezpieczeństwem pracy oraz szeroko rozumianą kulturą bezpiecznej pracy w Polsce.

Wróć na górę

najnowsze

31 stycznia 2023

100. rocznica katastrofy górniczej w KWK „Rozbark”

        100 lat temu w skutek wybuchu pyłu węglowego i pożaru w KWK Rozbark śmierć poniosło 141 górników i 4...

Więcej

31 stycznia 2023

XVII rocznica zawalenia się hali MTK.

       W sobotę (28.01.2023) odbyły się kolejne obchody rocznicowe związane z katastrofą budowlaną, do jakiej doszło 17 lat temu...

Więcej

17 stycznia 2023

Antyterroryści i zawodowi ratownicy górniczy z CSRG S.A. na wspólnych ćwiczeniach.

       Wspólne ćwiczenia grupy wysokościowej Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. oraz policjantów Nieetatowych Grup Rozpoznania Minersko – Pirotechnicznego...

Więcej