CSRG

W BYTOMIU

Staże i praktyki

Jeśli jesteś zainteresowana/y ofertą stażu lub praktyk w CSRG S.A. i chcesz nabyć doświadczenie zawodowe, wyślij swoje CV pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@csrg.bytom.pl