CSRG

CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO S.A. W BYTOMIU

OFERTA BADAŃ W KOMORACH KLIMATYCZNYCH:

OFERTA BADAŃ W KOMORACH KLIMATYCZNYCH:

Laboratorium Badania i Opiniowania Sprzętu wykonuje badania odporności na zadane warunki środowiskowe (temperaturowe, wilgotności powietrza) w komorach klimatycznych. Badania polegają na ocenie właściwości obiektów badań przed, w trakcie oraz po umieszczeniu w komorze. Warunki prowadzonych testów dostosowujemy każdorazowo do wymagań Klienta.

Na wyposażeniu posiadamy wielkogabarytową komorę klimatyczną o wewnętrznej przestrzeni roboczej 14 m3 i zakresie temperatur pracy od -20oC do +65oC oraz komorę klimatyczną o wewnętrznej przestrzeni roboczej 600 dm3 i zakresie temperatur pracy od -40oC do +100oC.

Kontakt w sprawie badań:

kierownik laboratorium: dr inż. Tomasz Konwerski, tel.: 32 38 80 543; e-mail: t.konwerski@csrg.bytom.pl