CSRG

W BYTOMIU

Specjalistyczna Grupa Wysokościowa

Specjalistyczne zastępy ratownictwa wysokościowego funkcjonują w ramach Pogotowia Przewoźnych Wyciągów Ratowniczych. Utrzymywane są do działań na terenie zakładów górniczych w przypadku powstania zagrożenia lub w ramach zaplanowanych prac w miejscach, gdzie występuje zagrożenie upadku z wysokości, a w szczególności podczas prac związanych z:

  • ratowaniem życia lub zdrowia ludzi,
  • ratowaniem mienia

Miejscem działania zastępów wysokościowych są przede wszystkim szyby, szybiki, zbiorniki, otwory wielkośrednicowe, wyrobiska o dużym nachyleniu oraz inne obiekty powierzchniowe, gdzie występuje ryzyko upadku z wysokości.

Specjalistyczna Grupa Wysokościowa
Paweł Małek
tel. + 48 32 38 80 533