CSRG

W BYTOMIU

Pogotowie Specjalistyczne Wodne

Specjalistyczne pogotowie wodne zostało powołane do usuwania skutków wdarcia się wody lub niekontrolowanego dopływu do wyrobisk górniczych wody lub wody z luźnym materiałem. Zadaniem pogotowia jest montaż i obsługa sprzętu pogotowia w czasie akcji ratowniczych i prac profilaktycznych.

Wyposażenie pogotowia stanowią

  • pompy o wysokości podnoszenia do 30 m i wydajności do 10 000 dm3 ,
  • pompy do cieczy chemicznie agresywnych wysokości podnoszenia do 30 m i wydajności do 1000 dm3,
  • pompy szlamowe do pompowania cieczy o gęstości do 1 000 kg/m3 i wysokość podnoszenia do 25 m i wydajności do 1000 dm3/min
  • pompy do cieczy o gęstości do 2 800 kg/m3 o wysokości podnoszenia do 40 m i wydajności do 3000 dm3/min,
  • pompy do pompowania szlamu o napędzie pneumatycznym o wysokości podnoszenia do 20 m i wydajności 800 dm3/min,
  • agregaty pompowe spalinowe.

 

Pogotowie Specjalistyczne Wodne
Artur Sydoryk
tel. + 48 32 38 80 513