CSRG

W BYTOMIU

Władze Spółki

Zarząd VIII kadencji

mgr inż. Jerzy Krótki
Wiceprezes ds. Technicznych02

03

04

Rada Nadzorcza Spółki VII kadencji

Bartosz Pelk – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Tomasz Stec – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Aleksandra Czyż – Sekretarz Rady Nadzorczej
Iwona Malinowska – Członek Rady Nadzorczej
Zbigniew Kubica – Członek Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie jest ustawowo najwyższym organem Spółki.