CSRG

W BYTOMIU

Spółki Grupy Kapitałowej

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A.

Usługi współdziałania w przeprowadzeniu akcji ratowniczych i udzielania pomocy zakładom górniczym w zapobieganiu i likwidacji skutków zagrożeń górniczych. Szkolenia, ćwiczenia ratowników oraz działalność badawczo – rozwojowa.

Centrum Usług Specjalistycznych Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego CEN – RAT Sp. z o.o.

Usługi komercyjne głównie w zakresie inertyzacji, serwisowania i produkcji sprzętu specjalistycznego oraz handlu wyposażeniem ratowniczym, usługi dostaw sprężonego powietrza, dostaw i montażu pomp ciepła, fotowoltaiki. Więcej…

„Cen – Med” Sp. z o.o.

Usługi w zakresie badań medycznych, szczególnie kandydatów na ratowników i ratowników górniczych. Więcej…