CSRG

CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO S.A. W BYTOMIU

Służba psychologiczna

Służby CSRG S.A./ Służba psychologiczna

Służba Psychologiczna Ratownictwa Górniczego CSRG S.A. została powołana, zgodnie z § 52 ust. 3a  Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ratownictwa górniczego (Dz.U.2017.1052 z dnia 31 maja 2017 r.), w celu stworzenia systemu zapewniającego  pomoc psychologiczną ratownikom biorącym udział w akcji ratowniczej i poszkodowanym.  Przewidziane zadania realizowane są w siedzibie CSRG i okręgowych stacjach ratownictwa górniczego, a w razie potrzeby w miejscu prowadzonej akcji ratowniczej. Celem oddziaływań psychologicznych jest  minimalizacja negatywnych skutków wynikających z udziału w sytuacjach potencjalnie traumatogennych oraz zapobieganie rozwojowi zaburzeń po stresie urazowym u ratowników i osób poszkodowanych. Bieżąca działalność służby polega na pracy związanej z psychoedukacją, szkoleniem oraz profilaktyką zdrowia psychicznego.