CSRG

W BYTOMIU

OSRG Bytom

Okręgowa Stacja Ratownictwa Górniczego Bytom wywodzi się z pierwszej centralnej (głównej) stacji ratowniczej organizującej i nadzorującej ratownictwo górnicze na Górnym Śląsku, zorganizowanej w 1907 roku. W tym roku została utworzona Górnośląska Główna Stacja Ratownicza, następnie po rozszerzeniu działalności również na działalność badawczą – nosiła nazwę Górnośląska Główna Stacja Ratownictwa Górniczego i Sztolnia Doświadczalna. W roku 1945 była jedną z trzech okręgowych stacji ratownictwa górniczego – Bytom, Sosnowiec, Wałbrzych, jako główna stacja dla określonego regionu.

Z dniem 10 stycznia 1948 roku decyzją Generalnego Dyrektora Centralnego Zarządu Przemysłu Węglowego na bazie dotychczasowych okręgowych stacji ratownictwa górniczego utworzono przedsiębiorstwo „Stacja Ratownictwa Górniczego Przemysłu Węglowego” w Bytomiu z oddziałami w Sosnowcu i Wałbrzychu. Bytomska stacja znów uzyskała status stacji centralnej. 31 grudnia 1949 roku zatwierdzony został przez Dyrektora Generalnego Centralnego Zarządu Przemysłu Węglowego nowy schemat organizacyjny Stacji Ratownictwa Górniczego Przemysłu Węglowego. Zgodnie z tym schematem organizacyjnym utworzony został w Bytomiu oddział Stacji Ratownictwa Górniczego Przemysłu Węglowego w Bytomiu.

Opracowano na podstawie „Monografia ratownictwa górniczego, tom I”

Wykaz zakładów górniczych zabezpieczanych przez OSRG Bytom:

 • KWK Bobrek – Piekary
 • KWK Staszic – Wujek
  • ruch Murcki – Staszic
  • ruch Wujek
 • KWK Ruda
  • ruch Bielszowice
  • ruch Halemba
 • KWK Bolesław Śmiały
 • KWK Sośnica
 • ZG SILTECH Sp. z o.o.
 • ZG EKO-PLUS Sp. z o.o.
 • SRK S.A. oddział KWK Centrum
 • SRK S.A. oddział KWK Makoszowy
 • SRK S.A. oddział KWK Mysłowice – Wesoła I
 • SRK S.A. oddział KWK Wieczorek II
 • SRK S.A. oddział KWK Pokój I Pokój II
 • SRK S.A. Centralny Zakład Odwadniania Kopalń: ruch I „Pompownie Głębinowe”, Saturn, Gliwice, Niwka-Modrzejów, Grodziec, Katowice, Kleofas, ruch II „Pompownie Stacjonarne”: Dębieńsko, Szombierki, Pstrowski, Siemianowice, Bolko, Śląska, Boże Dary
 • Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego „GUIDO” w Zabrzu
 • Kopalnia Gipsu i Anhydrytu „Nowy Ląd” Sp. z o.o.
 • Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej – Zabytkowa Kopalnia Srebra
 • Kopalnia Doświadczalna „BARBARA”

 

Okręgowa Stacja Ratownictwa Górniczego w Bytomiu
ul. Chorzowska 12d
41 – 902 Bytom
tel. +48 32 38 80 601
e-mail: osrgbytom@csrg.bytom.pl