CSRG

W BYTOMIU

Dotacje

Na podstawie umowy z dnia 04.12.2023 r. nr 2024-W1-0314 zawartej z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie, Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. otrzymała dofinansowanie na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez zmniejszenie obciążenia układu mięśniowo – szkieletowego podczas prac na wysokości w trakcie prowadzenia czynności serwisowych oraz akcji ratowniczych w przestrzeniach zamkniętych” w ramach Projektu dotyczącego utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej.

W ramach tego projektu został zakupiony:

  • Podnośnik masztowy z podestem
  • Zestaw do prac i ratownictwa w przestrzeniach zamkniętych

Łącznia wartość projektu: 135 064,15 PLN

Dofinansowanie: 77 189,17 PLN

Głównym celem projektu jest podniesienie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników CSRG S.A. poprzez zmniejszenie obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego podczas prac na wysokości w trakcie prowadzenia czynności serwisowych oraz akcji ratowniczych w przestrzeniach zamkniętych.

Celem szczegółowym jest ochrona życia i zdrowia na stanowisku zawodowy ratownik górniczy poprzez zakup podestu ruchomego tym samym wyeliminowaniu prac przy użyciu drabin czy rusztowań w trakcie prowadzenia kontroli, konserwacji, serwisu instalacji azotowych, elektrycznych, oświetlenia, wentylacji oraz przygotowywania stanowisk szkoleniowych.

Celem szczegółowym jest również ochrona życia i zdrowia zawodowych ratowników górniczych poprzez doposażenie zawodowych ratowników górniczych Pogotowia Specjalistycznego Przewoźnych Wyciągów Ratowniczych w zestaw ratowniczy do prac w przestrzeniach zamkniętych przeznaczony do transportu pionowego materiałów, umożliwia również ewakuację ludzi, co w efekcie doprowadzi do ograniczenia wysiłku fizycznego i poprawi znacząco komfort oraz bezpieczeństwo ich pracy.