CSRG

W BYTOMIU

Specjalistyczne

Szkolenia specjalistyczne dla ratowników górniczych

wynikające z rozporządzenia Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r.
w sprawie ratownictwa górniczego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1052)

  • Kurs podstawowy dla ratowników górniczych, kandydatów na członków specjalistycznych zastępów ratowniczych do prac z użyciem technik alpinistycznych
  • Kurs dla kandydatów na mechaników specjalistycznego sprzętu ratowniczego używanego w technikach alpinistycznych
  • Kurs dla kandydatów na kierowników specjalistycznych zastępów ratowniczych do prac z użyciem technik alpinistycznych
  • Kurs dla ratowników górniczych, kandydatów na zastępowych specjalistycznych zastępów ratowniczych do prac z użyciem technik alpinistycznych
  • Zgrupowanie kondycyjno – szkoleniowe specjalistycznych zastępów ratowniczych do prac z użyciem technik alpinistycznych
Kurs

Kurs podstawowy dla ratowników górniczych, kandydatów na członków specjalistycznych zastępów ratowniczych do prac z użyciem technik alpinistycznych
Celem kursu jest zapoznanie ratowników górniczych ze sprzętem i technikami alpinistycznymi do realizacji zadań w ramach specjalistycznych zastępów ratowniczych do prac z użyciem technik alpinistycznych. Więcej

Informacja o kursie
Kurs trwa 10 dni (70 godz.). Szkolenie odbywa się w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu S.A. Sprawdzenie efektów szkolenia odbywa się poprzez przeprowadzenie egzaminu.

Warunki przyjęcia
Uczestnictwo w szkoleniu zgodnie z § 19 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ratownictwa górniczego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1052), aktualne badania ratownicze i badania dopuszczające do prac na wysokości powyżej 3 m.

Masz pytania?

Aleksandra Kalińska
+48 32 38 80 440
e – mail: a.kalinska@csrg.bytom.pl

Paweł Małek
+48 32 38 80 533
e – mail: p.malek@csrg.bytom.pl

Kurs

Kurs dla kandydatów na mechaników specjalistycznego sprzętu ratowniczego używanego w technikach alpinistycznych
Celem kursu jest przygotowanie kandydata na mechanika do pełnienia obowiązków osoby odpowiedzialnej za sprawdzenie, konserwację (w zakresie przewidzianym przez producenta, określonym w instrukcji), przechowywanie i prowadzenie ewidencji sprzętu stanowiącego wyposażenie specjalistycznych zastępów ratowniczych do prac z użyciem technik alpinistycznych. Więcej

Informacja o kursie
Kurs trwa 2 dni (14 godz.) Szkolenie odbywa się w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu S.A. Sprawdzenie efektów szkolenia odbywa się poprzez przeprowadzenie egzaminu.

Warunki przyjęcia
Uczestnictwo w szkoleniu zgodnie z § 20 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ratownictwa górniczego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1052).

Masz pytania?

Aleksandra Kalińska
+48 32 38 80 440
e – mail: a.kalinska@csrg.bytom.pl

Paweł Małek
+48 32 38 80 533
e – mail: p.malek@csrg.bytom.pl

Kurs

Kurs dla kandydatów na kierowników specjalistycznych zastępów ratowniczych do prac z użyciem technik alpinistycznych
Celem kursu jest przygotowanie do nadzoru nad prowadzonymi pracami ratowniczymi z użyciem technik alpinistycznych. Więcej

Informacja o kursie
Kurs trwa 5 dni (35 h). Szkolenie odbywa się w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu S.A. Sprawdzenie efektów szkolenia odbywa się poprzez przeprowadzenie egzaminu.

Warunki przyjęcia
Uczestnictwo w kursie zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ratownictwa górniczego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1052).

Masz pytania?

Aleksandra Kalińska
+48 32 38 80 440
e – mail: a.kalinska@csrg.bytom.pl

Paweł Małek
+48 32 38 80 533
e – mail: p.malek@csrg.bytom.pl

Kurs

Kurs dla ratowników górniczych, kandydatów na zastępowych specjalistycznych zastępów ratowniczych do prac z użyciem technik alpinistycznych
Celem kursu jest przygotowanie kandydata do pełnienia obowiązków zastępowego w czasie ćwiczeń, prac profilaktycznych, prac ratowniczych z użyciem technik i sprzętu do prac na wysokościach w ramach specjalistycznych zastępów ratowniczych do prac z użyciem technik alpinistycznych. Więcej

Informacja o kursie
Kurs trwa 5 dni (35 h). Szkolenie odbywa się w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu S.A. Sprawdzenie efektów szkolenia odbywa się poprzez przeprowadzenie egzaminu.

Warunki przyjęcia
Uczestnictwo w kursie zgodnie z § 23 ust. 2 rozporządzenia Ministra Energii z dn. 16 marca 2017 r. w sprawie ratownictwa górniczego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1052).

Masz pytania?

Aleksandra Kalińska
+48 32 38 80 440
e – mail: a.kalinska@csrg.bytom.pl

Paweł Małek
+48 32 38 80 533
e – mail: p.malek@csrg.bytom.pl

Zgrupowanie

Zgrupowanie kondycyjno-szkoleniowe specjalistycznych zastępów ratowniczych do prac z użyciem technik alpinistycznych
Celem zgrupowania jest przypomnienie wiadomości i praktyczne ćwiczenia w zakresie użycia dotychczas stosowanego specjalistycznego sprzętu, doskonalenie współpracy zespołowej z zastosowaniem sprzętu alpinistycznego do działań ratowniczych oraz zapoznanie uczestników z nowym sprzętem ratowniczym wprowadzonym do stosowania przez specjalistyczne zastępy ratownicze, stanowiącym wyposażenie specjalistycznych pogotowi CSRG S.A. Więcej

Informacja o kursie
Kurs trwa 5 dni (35 h). Szkolenie odbywa się w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu S.A. Sprawdzenie efektów szkolenia odbywa się poprzez przeprowadzenie egzaminu.

Warunki przyjęcia
zgodnie § 23 ust.1 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie ratownictwa górniczego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1052).

Masz pytania?

Aleksandra Kalińska
+48 32 38 80 440
e – mail: a.kalinska@csrg.bytom.pl

Paweł Małek
+48 32 38 80 533
e – mail: p.malek@csrg.bytom.pl