CSRG

W BYTOMIU

Pogotowie Specjalistyczne Górniczo – Techniczne

Pogotowie górniczo-techniczne wyko­nuje specjalistyczne prace podczas akcji po zawałach i tąpnięciach. Ratownicy tego pogotowia docierają do zasypanych górników, wykonują chodniki ratownicze , czy wykonują specjalne otwory ewakuacyjne, by dotrzeć do poszkodowanych.

Pogotowie górniczo-techniczne prowadzi działalność interwencyjną, pomagając górnikom i kopalniom zagrożonym zawałami skał i tąpaniami. Usuwa skutki takich zdarzeń i przywraca bezpieczne warunki pracy.

Wyposażenie pogotowia stanowią:

 • podnośniki oraz rozpieracze hydrauliczne wykorzystywane są podczas działań ratowniczych, w których praca wykonywana jest poprzez: unoszenie, rozpieranie, podpieranie oraz ciągnięcie,
 • nożyce hydrauliczne oraz nożyco-rozpieracze to hydrauliczne narzędzia ratownicze przeznaczone do wykonywania wszelkich czynności, podczas których realizowane jest cięcie, odcinanie czy nacinanie konstrukcji i profili metalowych,
 • przecinak do lin i kabli,
 • kliny hydrauliczne stosowane najczęściej podczas rozpierania (rozsuwania) elementów konstrukcyjnych o znacznej masie, gdy przestrzeń między nimi jest zbyt mała by osadzić inne narzędzie,
 • przecinarki tarczowe do wykonywania bardzo głębokich cięć,
 • kliny hydrauliczne do bezudarowego oraz bezdetonacyjnego rozrywania materiałów tam gdzie nie można wykorzystać materiałów wybuchowych lub urządzeń udarowych,
 • młoty udarowe oraz wiertarki z napędem elektrycznym, hydraulicznym oraz powietrznym,
 • stojaki hydrauliczne stosowane zarówno, jako bezpośrednia jak i pośrednia podpora stropu, a także rumowiska skalnego, gdy wykonywany jest np. chodnik ratowniczy,
 • przenośniki zgrzebłowe ratownicze stosowane do transportowania brył skalnych z rumowiska wyrobiska górniczego podczas drążenia tunelu ratowniczego,
 • systemy przeznaczone do lokacji górników zasypanych lub odciętych przez zawał w wyrobiskach górniczych.
 • agregaty hydrauliczne zasilające narzędzia hydrauliczne ratownicze,
 • system inspekcyjny do penetracji otworów wiertniczych oraz rurociągów z możliwością skontrolowania oraz zapisu cyfrowego otworu powyżej 100 m,
 • górnicze wiertnice dołowe do wiercenia otworów pełnym przekrojem lub rdzeniowo w skałach o różnej twardości.
 • systemy plazmowe do cięcia metalu.

Pogotowie Specjalistyczne Górniczo – Techniczne
Tomasz Kwapuliński
tel. + 48
32 38 80 524