CSRG

W BYTOMIU

Kontakt

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A.
ul. Chorzowska 25
41 – 902 Bytom
tel. +48 32 28 22 525
Fax: +48 32 28 22 681
e-mail: info@csrg.bytom.pl

Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000223325
Kapitał zakładowy 16.000.000 zł w całości wpłacony
REGON 000023432
NIP 626 – 000 – 38 – 20
BDO 000254134

Nr konta bankowego
Bank PKO BP S.A. 18 1020 2313 0000 3902 0603 5630

Dane kontaktowe Telefon Adres mailowy
Telefon alarmowy
+48 32 38 80 508
Dyspozytor

+48 32 38 80 500
+48 32 38 80 501
+48 602 501 666
info@csrg.bytom.pl
Sekretariat Członków Zarządu Telefon
Sekretariat Prezesa Zarządu Jolanta Mucha
+48 32 38 80 402
sekretariat@csrg.bytom.pl
Sekretariat Wiceprezesa ds. Technicznych
+48 32 38 80 402
Sekretariat Wiceprezesa ds. Ekonomiki i Finansów Agnieszka Olesińska
+48 32 38 80 421
Pion Prezesa Zarządu Telefon
Dyrektor Biura Zarządu Anna Górecka
+48 32 38 80 401
Biuro Zarządu i Organizacji Patrycja Kaczmarek
+48 32 38 80 431
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
+48 32 38 80 431
Dział Kadr Barbara Smuda
p.o. Grażyna Cholewa
+48 32 38 80 412
Dział Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli Marian Sztuka
+48 32 38 80 450
Dział Bezpieczeństwa Andrzej Busłowicz
+48 32 38 80 406
Rzecznik Prasowy Robert Wnorowski
+48 32 38 80 589
Pion Wiceprezesa ds. Technicznych Telefon
Dyrektor Techniczny Grzegorz Włosiński
+48 32 38 80 520
Dział Ratownictwa ds. Technicznych oraz Technik i Taktyk Ratowniczych Robert Szwajcok
+48 32 38 80 547
Służba BHP Tomasz Ciupa
+48 32 38 80 511
Dział Ratownictwa ds. Szkolenia Katarzyna Myślińska
+48 32 38 80 419
Służba Psychologiczna Ratownictwa Górniczego Katarzyna Cichy - Szczepańska 

+48 32 38 80 587
Monika Konwerska
+48 32 38 80 499
Okręgowe Stacje Ratownictwa Górniczego Telefon
Dyrektor - Kierownik OSRG Bytom Przemysław Kotniewicz
+48 32 38 80 600
Dyrektor - Kierownik OSRG Jaworzno Zbigniew Kubica
+48 32 61 62 286
Dyrektor - Kierownik OSRG Wodzisław Śląski Krzysztof Mroziński
+48 32 45 54 706
Zawodowe Pogotowia Specjalistyczne Telefon
Dział Ratownictwa ds. Prewencji i Zawodowych Pogotowi Specjalistycznych Marcin Świerczek
+48 32 38 80 455
Pogotowie Specjalistyczne Pomiarowe Paweł Koprowski
+48 32 38 80 556
Pogotowie Specjalistyczne Górniczo - Techniczne Tomasz Kwapuliński
+48 32 38 80 518
Pogotowie Specjalistyczne Przewoźnych Wyciągów Ratowniczych Maciej Lewandowski
+48 32 38 80 532
Pogotowie Specjalistyczne Wodne Artur Sydoryk
+48 32 38 80 513
Pogotowie Specjalistyczne ds. Inertyzacji Powietrza Kopalnianego Marcin Pachoński
+48 32 38 80 512
Pogotowie Specjalistyczne Przeciwpożarowe Olaf Fabiański
+48 32 38 80 452
Laboratoria Telefon
Dział Ratownictwa ds. Aparatury i Sprzętu Ratowniczego Monika Grzywa
+48 32 38 80 540
Laboratorium Badania i Opiniowania Sprzętu Jan Kozik
+48 32 38 80 546
Laboratorium Chemiczne p.o. Marcin Krawczyk
+48 32 38 80 574
Pion Wiceprezesa ds. Ekonomiki i Finansów Telefon
Dyrektor Ekonomiczny Joanna Paliga
+48 32 38 80 591
Dział Analiz Ekonomicznych Anna Korzekwa
+48 32 38 80 424
Dział Zaopatrzenia i Magazynu Jerzy Gisman
+48 32 38 80 430
Dział Umów i Przetargów Aleksandra Czyż
+48 32 38 80 427
Główny Księgowy Grażyna Koncowicz
+48 32 38 80 470