CSRG

CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO S.A. W BYTOMIU

Z ŻYCIA CSRG S.A.

Z ŻYCIA CSRG S.A.

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. zatrudni pracowników!

1.

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. zatrudni pracownika na stanowisko:

Kierownik Działu Ratownictwa ds. Aparatury i Sprzętu Ratowniczego

Miejsce pracy: Bytom

Warunki pracy:

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji w kraju i za granicą;
 • umowę o pracę w pełnym wymiarze;
 • szkolenia kierunkowe;
 • możliwość dokształcania;
 • dodatkowe świadczenia ponadstandardowe medyczne;
 • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 • rozwój umiejętności poprzez współpracę z ekspertami z danej dziedziny;
 • możliwość rozwoju merytorycznego oraz wykorzystania swojej wiedzy i kreatywności w tworzeniu nowych projektów i rozwiązań technicznych;
 • motywacyjny system wynagradzania.

Zakres zadań:

     – kierowanie pracą laboratoriów:

 • Badania i Opiniowania Sprzętu,
 • Chemicznego

w tym kierowanie zespołami pracowniczymi, zapewnienie właściwego wykorzystania wiedzy i czasu pracy pracowników oraz nadzór nad zgodnym z przepisami i terminowym realizowaniem zadań i obowiązków;

      – dostosowanie pracy laboratoriów do aktualnych wyzwań stojących przed przemysłem górniczym i innymi dziedzinami życia, w tym kreowanie nowych kierunków działania;

– współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami badawczymi;

– nadzorowanie prac badawczych (ekspertyz, badań itp.) oraz dokonywanie merytorycznej oceny pracy podległych pracowników;

– koordynowanie prac związanych z systemem zarządzania laboratoriów oraz udział w audytach.

Wymagania niezbędne:

      – wykształcenie: wyższe w dziedzinie nauk ścisłych lub nauk technicznych;

      – doświadczenie w kierowaniu zespołami pracowników;

       – znajomość procedur związanych z:

 • certyfikacją wyrobów,
 • uzyskiwaniem akredytacji;

      – umiejętność:

 • sporządzania ocen, analiz i prognoz;
 • strategicznego i analitycznego myślenia, współpracy, komunikacji, argumentacji, organizacji pracy, zorientowanie na osiąganie celów, kreatywność myślenia, podejmowania decyzji;
 • prezentacji i wystąpień publicznych.

Wymagania dodatkowe:

      – znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym pisanie pism, rozumienie tekstów technicznych oraz wypowiadanie się na tematy związane z wykonywaną pracą,

   – znajomość sprzętu ochrony dróg oddechowych, stosowanego w górnictwie i ratownictwie górniczym,

       – umiejętność:

 • prowadzenia szkoleń;
 • pozyskiwania środków na realizację projektów;

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o przesłanie do dnia 30.10.2020 r., drogą elektroniczną na adres: kadry@csrg.bytom.pl, następujących dokumentów:

 • CV zawierające klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

 • list motywacyjny
 • dyplomu potwierdzającego wykształcenie;
 • zaświadczenia potwierdzające doświadczenie zawodowe;

oraz

 • pisemnego opracowania dotyczącego propozycji działań, mających na celu rozwój pracy laboratoriów. Rozwój powinien uwzględniać aktualną sytuację i bieżące wyzwania, stojące przed przemysłem górniczym i innymi dziedzinami życia.

Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Informacja dla kandydata do pracy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ?Ogólne Rozporządzenie? lub ?RODO?), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. z siedzibą w Bytomiu ul. Chorzowska 25, 41-902 Bytom, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS: 0000223325, NIP:  626  000 38 20, kapitał zakładowy o wysokości: 16.000.000,00 zł, zwana dalej Spółką.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych w Spółce, z którym można się kontaktować na adres email: iod@csrg.bytom.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb rekrutacji ? na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pana, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 7. Spółka informuje, że Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi Spółka współpracuje w procesie rekrutacji.
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. W każdej chwili może Pani/Pan cofnąć zgodę wyrażoną na przetwarzanie danych osobowych, wycofanie jej nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych dokonanego na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem.
 1. Podanie danych jest konieczne do realizacji ww. celów, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

———————————————————————————————————————

2.

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. zatrudni pracownika na stanowisko:

Laborant w laboratorium chemicznym

Miejsce pracy: Bytom

Wymagania:

– wykształcenie:

 • średnie o specjalności chemicznej lub wyższe w dziedzinie nauk ścisłych lub nauk technicznych,

– doświadczenie:

 • mile widziana znajomość systemów zarządzania, w szczególności wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018,
 • wiedza z zakresu analizy gazów.

Zakres zadań:

 • prowadzenie dokumentacji w zakresie posiadanych przez laboratorium akredytacji,
 • analiza chemiczna powietrza, powietrza kopalnianego, mieszanin gazów,
 • badanie węgli i innych paliw stałych.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze
 • szkolenia kierunkowe
 • możliwość dokształcania
 • dodatkowe świadczenia ponadstandardowe medyczne
 • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o przesłanie do dnia 16.11.2020r., drogą elektroniczną na adres: kadry@csrg.bytom.pl, następujących dokumentów:

 • CV zawierające klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą
z dn. 10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”;

 • listu motywacyjnego;
 • dyplomu potwierdzającego wykształcenie;
 • zaświadczenia potwierdzające doświadczenie zawodowe;

 

Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Informacja dla kandydata do pracy

Zgodnie z  art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady Unii Europejskiej 2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ?Ogólne Rozporządzenie? lub ?RODO?), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. z siedzibą w Bytomiu ul. Chorzowska 25, 41-902 Bytom, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS: 0000223325, NIP:
  626  000 38 20, kapitał zakładowy o wysokości: 16.000.000,00 zł, zwana dalej Spółką.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych w Spółce, z którym można się kontaktować na adres email: iod@csrg.bytom.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pana, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 7. Spółka informuje, że Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom,
  z którymi Spółka współpracuje w procesie rekrutacji.

–  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. W każdej chwili może Pani/Pan cofnąć zgodę wyrażoną na przetwarzanie danych osobowych, wycofanie jej nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych dokonanego na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem.

 1. Podanie danych jest konieczne do realizacji ww. celów, a w pozostałym zakresie jest
  dobrowolne.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.
Wróć na górę

najnowsze

30 września 2022

Na pomoc ratowniczej rodziny zawsze można liczyć.

      Szczególne emocje towarzyszyły wyjątkowemu spotkaniu. Centralną Stację Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu odwiedził wraz z żoną Dawid Barcik,...

Więcej

23 września 2022

Za nami Dzień Otwarty Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A.

           Kilkaset osób, głównie dzieci i młodzież, odwiedziło dzisiaj Centralą Stację Ratownictwa Górniczego w Bytomiu w ramach Dnia...

Więcej

19 września 2022

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. zaprasza na „Dzień Otwarty”.

Obchody 115-lecia ZORGANIZOWANEGO RATOWNICTWA GÓRNICZEGO NA ZIEMIACH POLSKICH 23 września 2022 r.   Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu, jako...

Więcej