CSRG

CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO S.A. W BYTOMIU

District Mine Rescue Stations

District Mine Rescue Stations

OSRG Bytom01

Okręgowa Stacja Ratownictwa Górniczego w Bytomiu wywodzi się z pierwszej głównej stacji ratownictwa organizującej i nadzorującej ratownictwo górnicze na Górnym Śląsku, zorganizowanej w 1907 roku. W tymże roku utworzona została Górnośląska Główna Stacja Ratownictwa z siedziba w Bytomiu. 31 grudnia 1949 roku zatwierdzony został przez Dyrektora Generalnego Centralnego Zarządu Przemysłu Węglowego nowy schemat organizacyjny Stacji Ratownictwa Górniczego Przemysłu Węglowego z siedzibą w Bytomiu. Zgodnie z tym schematem organizacyjnym w Bytomiu utworzony został oddział Stacji Ratownictwa Górniczego PW w Bytomiu – dzisiejsza Okręgowa Stacja Ratownictwa Górniczego. Od 1 stycznia 1950 roku rozpoczęła się działalność oddziału bytomskiego Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu. W  OSRG w Bytomiu z dniem 1 listopada 1956 roku uruchomiono stałe zawodowe górnicze pogotowie ratownicze.

Wpis z “Polskie Zorganizowane Ratownictwo Górnicze; Historia i Współczesność 1907-2007”

Dyrekcja stacji

 • Dyrektor:
  • Zygmunt Ożóg
 • Z-ca Dyrektora:
  • Wojciech Najman
  • Jacek Dopierała

Wykaz zakładów górniczych zabezpieczanych przez OSRG Bytom:

 • KWK Wieczorek,
 • KWK Murcki-Staszic:
  • Ruch Staszic,
 • KWK Wujek:
  • Ruch Śląsk,
  • Ruch Wujek,
 • KWK Bobrek-Piekary:
  • Ruch Bobrek,
  • Ruch Piekary,
 • ZG EKO-PLUS Sp. z o.o.,
 • KWK Centrum,
 • KWK Boże Dary,
 • KWK Rozbark V,
 • CZOK Pompownia Siemianowice,
 • CZOK Pompownia Pstrowski,
 • CZOK Pompownia Powstańców Śląskich,
 • ZK Srebra Tarnowskie Góry,
 • Kopalnia Gipsu i Anhydrytu Nowy Ląd Sp. z o.o. w Niwnicach,
 • Kopalnię dolomitu Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PROMAG Sp. z o.o.,
 • Centralna Pompownia “BOLKO” Sp. z o.o.,
 • GIG KD “Barbara”.

Dane kontaktowe:

Okręgowa Stacja Ratownictwa Górniczego w Bytomiu

ul. Chorzowska 12d
41 – 902 BYTOM
tel. 32 388 06 22

email: 

Mapa dojazdu:

OSRG Jaworzno02

Ratownictwo górnicze rejonu jaworznickiego do roku 1958 podlegało Głównej /Okręgowej/ Stacji Ratownictwa Górniczego w Sosnowcu. W związku z rozwojem ratownictwa górniczego w istniejących i nowo budowanych kopalniach węgla kamiennego oraz tworzeniem ratownictwa górniczego w zakładach górniczych innych przemysłów w tym rejonie podjęta została decyzja o budowie kilku nowych stacji rejonowych , w tym Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Jaworznie, która rozpoczęła swoja działalność w lipcu 1958 roku. (…)Pierwszy wyjazd ratowników pogotowia miał miejsce w dniu 17 sierpnia 1958 roku do pożaru w kopalni “Bierut”. W kolejnych latach następowało rozszerzenie działalności OSRG Jaworzno na kolejne kopalnie węgla kamiennego i inne zakłady górnicze, szczególnie w roku 1974, kiedy to objęto nadzorem ratownictwo Zakładów Przedsiębiorstwa Poszukiwania Nafty i Gazu i w roku 1999 po likwidacji OSRG Sosnowiec.

Wpis z “Polskie Zorganizowane Ratownictwo Górnicze; Historia i Współczesność 1907-2007”

Dyrekcja stacji

 • Dyrektor:
  • Zbigniew Kubica
 • Z-ca Dyrektora:
  • Ryszard Trzaska
  • Krzysztof Piernik

Wykaz zakładów zabezpieczanych przez OSRG Jaworzno:

 • KWK Mysłowice-Wesoła:
  • Ruch Wesoła,
 • KWK Piast – Ziemowit:
  • Ruch Piast,
  • Ruch Ziemowit,
 • ZG Janina TAURON Wydobycie S.A.,
 • ZG Sobieski TAURON Wydobycie S.A.,
 • ZG Brzeszcze TAURON Wydobycie S.A.,
 • L. W. “BOGDANKA” S.A.,
 • PG Silesia,
 • KS Wieliczka,
 • KS Bochnia,
 • KS Kłodawa,
 • ZGH Bolesław,
 • PPUH “DOLOMIT” Kopalnia Ząbkowice,
 • KWK Brzeszcze Wschód,
 • KWK Mysłowice,
 • KWK Kazimierz Juliusz,
 • CZOK pompownia Jan Kanty.

Dane kontaktowe:

Okręgowa Stacja Ratownictwa Górniczego w Jaworznie
ul. Krakowska 95
43 – 600 Jaworzno

tel.: 32 616 22 86
fax: 32 616 44 33
email: 

Mapa dojazdu:

OSRG Wodzisław03

Konieczność utworzenia rejonowej stacji ratownictwa górniczego dla kopalń Rybnickiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego wyrażona została  oficjalnie po Ra pierwszy w Zarządzeniu nr 2/48 Centralnego Przemysłu Węglowego z dnia 10 stycznia 1948 roku. Do uruchomienia tej stacji nie doszło. Kolejne ustalenia miejsca oraz terminu uruchomienia rejonowej stacji dla okręgu rybnickiego zawarte było w Zarządzeniu nr 288 Ministra Górnictwa z dnia 31 lipca 1954 roku :-na terenie szybu “Beata” w Rydułtowach do 30 czerwca 1955 roku. Następna propozycja to teren kopalni “Chwałowice”. Żadna z tych propozycji nie doczekała się realizacji.

Ostatecznie budowę Okręgowej Stacji dla rejonu Rybnickiego Okręgu Węglowego  podjęto w Wodzisławiu Śląskim. Rozpoczęcie działalności Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Wodzisławiu Śląskim miał miejsce w dniu 3 stycznia 1958 roku.

Wpis z “Polskie Zorganizowane Ratownictwo Górnicze; Historia i Współczesność 1907-2007”

Dyrekcja stacji

 • Dyrektor:
  • Jan Syty
 • Z-ca Dyrektora:
  • Dariusz Brzózka
  • Marcin Pypeć

Wykaz zakładów górniczych zabezpieczanych przez OSRG w Wodzisławiu:

 • KWK Pniówek,
 • KWK Krupiński,
 • KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie:
  • Ruch Borynia,
  • Ruch Jastrzębie,
  • Ruch Zofiówka,
 • KWK ROW:
  • Ruch Chwałowice,
  • Ruch Jankowice,
  • Ruch Marcel,
  • Ruch Rydułtowy,
 • KWK Anna.

Dane kontaktowe:

Okręgowa Stacja Ratownictwa Górniczego w Wodzisławiu Śl.

ul. Marklowicka 3
44 – 300 Wodzisław Śląski

tel.: 32 455 12 89  – zwykłe połączenie telefoniczne (bez nagrywania rozmów)
tel.: 32 455 47 06  – połączenie alarmowe (automatyczne nagrywanie rozmów)
email: 

Mapa dojazdu:

OSRG Zabrze04

Okręgowa Stacja Ratownictwa Górniczego w Zabrzu rozpoczęła działalność w 1958 roku. W pierwszym okresie swojej działalności OSRG Zabrze sprawowała nadzór ratowniczy dla kopalń: Miechowice, Pstrowski, Rokitnica, Mikulczyce, Ludwik-Konkordia, Zabrze, Sośnica, Makoszowi, Bielszowice, Knurów, Gliwice. Pierwszy wyjazd do akcji ratowniczej miał miejsce w dniu 20 sierpnia 1958 roku do kopalni “Zabrze” w celu ratowania trzech pracowników porażonych prądem. W następnych latach OSRG Zabrze podjęła nadzór ratowniczy w kopalniach: Wawel, Pokój, Halemba, Dębieńsko

Wpis z “Polskie Zorganizowane Ratownictwo Górnicze; Historia i Współczesność 1907-2007”

Dyrekcja stacji

 • Dyrektor:
  • Adam Ściuk
 • Z-ca Dyrektora:
  • Leszek Kwiska
  • Piotr Pal

Wykaz zakładów górniczych zabezpieczanych przez OSRG Zabrze:

 • KWK Bolesław Śmiały,
 • KWK Ruda Ruch Bielszowice,
 • KWK Ruda Ruch Halemba,
 • KWK Ruda Ruch Pokój,
 • KWK Sośnica,
 • KWK Makoszowy,
 • KWK Budryk,
 • KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Knurów,
 • KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Szczygłowice,
 • CZOK Ruch II Rejon Dębieńsko,
 • CZOK Ruch II Rejon Pstrowski,
 • ZG SILTECH Sp. z o.o.,
 • MGW w Zabrzu ZKWK GUIDO.

Dane kontaktowe:

Okręgowa Stacja Ratownictwa Górniczego w Zabrzu

ul. Jodłowa 33
41 – 800 Zabrze
tel.: 32 271 35 06

email: 

Mapa dojazdu: