CSRG

CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO S.A. W BYTOMIU

Pogotowie wodne

Zawodowe Pogotowia/ Pogotowie wodne

Specjalistyczne pogotowie wodne zostało powołane do usuwania skutków wdarcia się wody lub niekontrolowanego dopływu do wyrobisk górniczych wody lub wody z luźnym materiałem. Zadaniem pogotowia jest montaż i obsługa sprzętu pogotowia w czasie akcji ratowniczych i prac profilaktycznych.

KIEROWNIK POGOTOWIA SPECJALISTYCZNEGO WODNEGO

Imię i nazwisko: Adam ŻUR

tel.: 32 38 80 513

Skontaktuj się

Pompy pogotowia wodnego