CSRG

CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO S.A. W BYTOMIU

Pogotowie przewoźnych wyciągów ratowniczych

Zawodowe Pogotowia/ Pogotowie przewoźnych wyciągów ratowniczych

Pogotowie przewoźnych wyciągów ratowniczych przeznaczone jest do ewakuacji pracowników lub wykonywania innych prac ratowniczych w szybach lub otworach wiertniczych wielkośrednicowych oraz prac awaryjno – rewizyjnych i kontrolnych w szybach i w otworach wielkośrednicowych za pomocą urządzeń mechanicznych oraz technik alpinistycznych.

KIEROWNIK POGOTOWIA SPECJALISTYCZNEGO PRZEWOŹNYCH WYCIĄGÓW RATOWNICZYCH

Imię i nazwisko: Dariusz RADOŃ

tel.: 32 38 80 532

Skontaktuj się

Wyposażenie pogotowia stanowią:

 • Samojezdny Wyciąg Ratowniczy firmy SIEMAG (awaryjno – rewizyjny) na podwoziu MAN.
 • Przewoźny Wyciąg Ratowniczy firmy SIEMAG (awaryjno – rewizyjny) na podwoziu MAN.
 • Kabiny ratownicze bez prowadzenia.
 • Klatki ratownicze na prowadniki sztywne i linowe w różnych układach.
 • Sprzęt pomocniczy.

 

Samojezdny Wyciąg Ratowniczy firmy SIEMAG (awaryjno – rewizyjny) na podwoziu MAN.

 

Przewoźny Wyciąg Ratowniczy firmy SIEMAG (awaryjno – rewizyjny) na podwoziu MAN.

 

 

 

Kapsuły ratownicze bez prowadzenia na wyposażeniu CSRG S.A. Bytom :

 

 

średnica kabiny 550 mm

 • udźwig 1,2 kN,
 • ilość osób 1,
 • masa kabiny 110 kg,

średnica kabiny 630 mm

 • udźwig 2 kN,
 • ilość osób 1,
 • masa kabiny 292,4 kg,

średnica kabiny 800 mm

 • udźwig 3 kN,
 • ilość osób 2,
 • masa kabiny 301,2 kg,

średnica kabiny 1000 mm

 • udźwig 4 kN,
 • ilość osób 3,
 • masa kabiny 415 kg,

średnica kabiny 1200 mm

 • udźwig 6 kN,
 • ilość osób 4,
 • masa kabiny 514 kg,

 

 

 

 

W skład pogotowia PWR wchodzi specjalistyczna grupa wysokościowa.

Kierownik specjalistycznej grupy wysokościowej.

Imię  i nazwisko: Paweł Wachowicz

tel.:32 38 80 533

 

Do prowadzenia akcji ratowniczych i wykonywania prac profilaktycznych
w podziemnym zakładzie górniczym wymagających zastosowania specjalnych technik,
w szczególności alpinistycznych lub nurkowych, przedsiębiorca, w zależności od rodzaju
zagrożeń występujących w zakładzie górniczym, w porozumieniu z jednostką ratownictwa
górniczego powołuje specjalistyczną służbę ratowniczą, którą stanowią:
1) co najmniej dwa zastępy ratownicze tej samej specjalności;
2) mechanicy specjalistycznego sprzętu ratowniczego;

3) kierownicy specjalistycznych zastępów ratowniczych;

4) lekarze przygotowani do współdziałania ze specjalistycznymi zastępami ratowniczymi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO S.A. w Bytomiu przeprowadza przeglądy Sprzętu Ochrony Indywidualnej (SOI) następujących firm:

PETZL

LANEX

KONG

SINGING ROCK

TENDON

Zgodnie z normą EN 365 przegląd okresowy sprzętu ochrony indywidualnej powinien być przeprowadzony przynajmniej raz w ciągu 12 miesięcy przez kompetentną osobę legitymującą się odpowiednimi certyfikatem.