CSRG

CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO S.A. W BYTOMIU

Zawodowe Specjalistyczne Pogotowie interyzacji

Zawodowe Pogotowia/ Zawodowe Specjalistyczne Pogotowie interyzacji

 

KIEROWNIK POGOTOWIA SPECJALISTYCZNEGO DS. INERTYZACJI POWIETRZA KOPALNIANEGO

Imię i nazwisko: Marcin PACHOŃSKI

tel.: 32 38 80 512

Skontaktuj się

Pogotowie wykorzystuje gazy inertne (azot lub dwutlenek węgla) do likwidacji zagrożeń pożarowych. Azot, dzięki nowoczesnym urządzeniom, pozyskiwany jest bezpośrednio z powietrza atmosferycznego lub gazowany jest ze stanu ciekłego. Podczas akcji gazy wtłaczane są w miejsce zagrożenia i wypierają tlen. Dzięki temu minimalizowane jest zagrożenie pożarowe i wybuchowe bezpośrednio w wyrobisku.

 

Podstawowe informacje o pogotowiu

Inertyzacja jest to częściowe lub całkowite zastępowanie powietrza lub palnej atmosfery przez obojętny gaz. Działanie gazów obojętnych polega na wypieraniu przez nie tlenu oraz innych gazów palnych z atmosfery, na skutek czego maleje stężenie tych gazów, a zwłaszcza tlenu.

Jest to bardzo skuteczna metoda zapobiegania wybuchom, pożarom i jest rozważana w tych przypadkach, gdy ryzyko wybuchowe lub pożarowe nie może być wyeliminowane przez inne środki.

W górnictwie polskim znane i stosowa­ne są 3 metody inertyzacji atmosfery ko­palnianej:

 • inertyzacja dwutlenkiem węgla,
 • inertyzacja azotem,
 • inertyzacja wilgotnymi, niskotlenowymi gazami spalinowymi (o zawartości do 3% O2).

Decyzję o konieczności wykorzystania gazów inertnych w czasie akcji ratowniczej do likwidacji pożarów podziemnych lub zagrożeń gazowych podejmuje kierownik akcji ratowniczej w porozumieniu z kierownictwem Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A.

Decyzję o konieczności prowadzenia prac profilaktycznych z wykorzystaniem gazów inertnych podejmuje kierownik ruchu zakładu górniczego w porozumieniu z kierownictwem Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A.

Stosowanie gazów inertnych w zakładach górniczych w czasie akcji ratowniczej lub w pracach profilaktycznych należy prowadzić na podstawie zatwierdzonej dokumentacji technicznej określającej między innymi zakres stosowania metody, sposób użycia oraz kontroli urządzeń i sprzętu, rodzaj zabezpieczeń i przewidywane skutki działania.

Dokumentację opracowują:

 • sztab akcji, a zatwierdza kierownik akcji ratowniczej w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej,
 • kierownik działu wentylacji, a zatwierdza kierownik ruchu zakładu górniczego w przypadku prowadzenia prac profilaktycznych.

 

Wyposażenie pogotowia stanowią:

1. Urządzenia membranowe do pozyskiwania azotu z powietrza atmosferycznego – Membranowe Generatory Azotu:

 • o wydajności 710 m3/h i symbolu MGA-710-97,
 • o wydajności 750 m3/h i symbolu MGA-750-97,
 • o wydajności 720 m3/h i symbolu MGA-720-97,
 • o wydajności 700 m3/h i symbolu MGA-700-97,
 • o wydajności 970 m3/h i symbolu MGA-970-97,
 • o wydajności 740 m3/h i symbolu SA-740-97,

2. Przewoźny zespół parownic atmosferycznych PZP-1 do zgazowania ciekłego N2 i CO2 ,

3. Zbiornik – cysterna na ciekły azot SR 1600 A-18 – 1 sztuka.