CSRG

CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO S.A. W BYTOMIU

Zawodowe Specjalistyczne Pogotowie Górniczo – Techniczne

Zawodowe Pogotowia/ Zawodowe Specjalistyczne Pogotowie Górniczo – Techniczne

KIEROWNIK POGOTOWIA SPECJALISTYCZNEGO GÓRNICZO-TECHNICZNEGO

Imię i nazwisko: Tomasz KWAPULIŃSKI

tel.: 32 38 80 524

Skontaktuj się

Górniczo-techniczne pogotowie wyko­nuje specjalistyczne prace podczas akcji po zawałach i tąpnięciach. Ratownicy tego pogotowia docierają do zasypanych górników, wykonują specjalne otwory ewakuacyjne, czy wykonują chodniki ratownicze, by dotrzeć do poszkodowanych.

                        

Podstawowe informacje o pogotowiu

Pogotowie górniczo-techniczne prowadzi działalność interwencyjną, pomagając górnikom i kopalniom zagrożonym zawałami skał i tąpaniami. Usuwa skutki takich zdarzeń i przywraca bezpieczne warunki pracy.

Do wykonywania tego typu prac ratowniczych, pogotowie korzysta m.in. z następujących narzędzi:

 • Podnośniki oraz rozpieracze hydrauliczne wykorzystywane są podczas działań ratowniczych, w których praca wykonywana jest poprzez: unoszenie,
  rozpieranie, podpieranie oraz ciągnięcie.
 • Nożyce hydrauliczne oraz nożyco-rozpieracze to hydrauliczne narzędzia ratownicze przeznaczone do wykonywania wszelkich czynności, podczas których realizowane jest cięcie, odcinanie czy nacinanie konstrukcji i profili metalowych.
 • Przecinak do lin i kabli.
 • Kliny hydrauliczne stosowane najczęściej podczas rozpierania (rozsuwania) elementów konstrukcyjnych o znacznej masie, gdy przestrzeń między nimi jest zbyt mała by osadzić inne narzędzie.
 • Przecinarki tarczowe do wykonywania bardzo głębokich cięć.
 • Kliny hydrauliczne do bezudarowego oraz bezdetonacyjnego rozrywania materiałów tam gdzie nie można wykorzystać materiałów wybuchowych lub urządzeń udarowych.
 • Młoty udarowe oraz wiertarki z napędem elektrycznym, hydraulicznym oraz powietrznym.
 • Stojaki hydrauliczne stosowane zarówno jako bezpośrednia jak i pośrednia podpora stropu, a także rumowiska skalnego, gdy wykonywany jest np. chodnik ratowniczy.
 • Przenośniki zgrzebłowe ratownicze stosowane do transportowania brył skalnych z rumowiska wyrobiska górniczego podczas drążenia tunelu ratowniczego.
 • SYSTEM GLON – GLOP przeznaczony do lokacji górników zasypanych lub odciętych przez zawał w wyrobiskach górniczych.
 • Agregaty hydrauliczne zasilające narzędzia hydrauliczne ratownicze.
 • System inspekcyjny do penetracji otworów wiertniczych oraz rurociągów z możliwością skontrolowania oraz zapisu cyfrowego otworu powyżej 100m.
 • Górnicze wiertnice dołowe do wiercenia otworów pełnym przekrojem lub rdzeniowo w skałach o różnej twardości.
 • Urządzenia acetylenowo-tlenowe oraz systemy plazmowe do cięcia metalu.