OSRG Zabrze

Okręgowa Stacja Ratownictwa Górniczego w ZabrzuOkręgowa Stacja Ratownictwa Górniczego w Zabrzu rozpoczęła działalność w 1958 roku. W pierwszym okresie swojej działalności OSRG Zabrze sprawowała nadzór ratowniczy dla kopalń: Miechowice, Pstrowski, Rokitnica, Mikulczyce, Ludwik-Konkordia, Zabrze, Sośnica, Makoszowi, Bielszowice, Knurów, Gliwice. Pierwszy wyjazd do akcji ratowniczej miał miejsce w dniu 20 sierpnia 1958 roku do kopalni „Zabrze” w celu ratowania trzech pracowników porażonych prądem. W następnych latach OSRG Zabrze podjęła nadzór ratowniczy w kopalniach: Wawel, Pokój, Halemba, Dębieńsko 

Wpis z „Polskie Zorganizowane Ratownictwo Górnicze; Historia i Współczesność 1907-2007”

Dyrekcja stacji

 • Dyrektor:
  • Adam Ściuk
 • Z-ca Dyrektora:
  • Leszek Kwiska
  • Piotr Pal

Wykaz zakładów górniczych zabezpieczanych przez OSRG Zabrze:

 • PGG sp. z o.o. KWK Bolesław Śmiały
 • PGG sp. z o.o. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice
 • PGG sp. z o.o. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba
 • PGG sp. z o.o. Oddział KWK Ruda Ruch Pokój
 • PGG sp. z o.o. KWK Sośnica
 • SRK S.A. Oddział w Zabrzu KWK Makoszowy
 • JSW S.A. KWK Budryk
 • JSW S.A. KWK Knurów-Szczygłowice ruch Knurów
 • JSW S.A. KWK Knurów-Szczygłowice ruch Szczygłowice
 • SRK S.A. CZOK Ruch II Rejon Dębieńsko
 • SRK S.A. CZOK Ruch II Rejon Pstrowski
 • Z. G. SILTECH Sp. z o.o.
 • Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu ZKWK GUIDO