CSRG / Baza wiedzy / Dokumenty do pobrania / Wzory dokumentacji z zakresu ratownictwa górniczego

Wzory dokumentacji z zakresu ratownictwa górniczego

Uwagi ogólne dotyczące wzorów dokumentacji:

  • Szerokość kolumn i wierszy w poszczególnych wzorach powinna być dostosowana do rzeczywistych potrzeb wynikających z zakresu dokonywanych w tych wzorach zapisów.
  • W każdej książce powinny być zawarte wzory podpisów osób dokonujących zapisów w tych książkach oraz osób zobowiązanych do kontroli z podaniem funkcji tych osób.
  • Niniejsze wzory dokumentacji nie obejmują dokumentacji, których prowadzenie wymagane jest innymi przepisami np. instrukcjami fabrycznymi sprzętu ratowniczego.
Wzory dokumentacji z zakresu ratownictwa górniczego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 12 czerwca 2002r. (poz.838) [ 41 ]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Wykaz wzorów dokumentów w zakresie ratownictwa Wykaz wzorów dokumentów w zakresie ratownictwa 15-09-24 08:28 118.29KB pobierz plik: Wykaz wzorów dokumentów w zakresie ratownictwa
Wzór nr 1. Dziennik kopalnianej stacji ratownictwa górniczego Wzór nr 1. Dziennik kopalnianej stacji ratownictwa górniczego 15-09-24 08:28 3.41KB pobierz plik: Wzór nr 1. Dziennik kopalnianej stacji ratownictwa górniczego
Wzór nr 2. Ewidencja członków drużyny ratowniczej Wzór nr 2. Ewidencja członków drużyny ratowniczej 15-09-24 08:29 10.55KB pobierz plik: Wzór nr 2. Ewidencja członków drużyny ratowniczej
Wzór nr 3. Dziennik zastępów specjalistycznych ratowników górniczych nurków Wzór nr 3. Dziennik zastępów specjalistycznych ratowników górniczych nurków 15-09-24 08:29 3.4KB pobierz plik: Wzór nr 3. Dziennik zastępów specjalistycznych ratowników górniczych nurków
Wzór nr 4. Ewidencja osób dozoru ruchu nie należących do drużyny ratowniczej Wzór nr 4. Ewidencja osób dozoru ruchu nie należących do drużyny ratowniczej 15-09-24 08:31 3.23KB pobierz plik: Wzór nr 4. Ewidencja osób dozoru ruchu nie należących do drużyny ratowniczej
Wzór nr 5. Księga kontroli aparatów regeneracyjnych Wzór nr 5. Księga kontroli aparatów regeneracyjnych 15-09-24 08:31 6.76KB pobierz plik: Wzór nr 5. Księga kontroli aparatów regeneracyjnych
Wzór nr 6. Księga kontroli aparatów powietrznych butlowych Wzór nr 6. Księga kontroli aparatów powietrznych butlowych 15-09-24 08:34 4.5KB pobierz plik: Wzór nr 6. Księga kontroli aparatów powietrznych butlowych
Wzór nr 7. Księga kontroli aparatów regeneracyjnych ucieczkowych i sprzętu ochrony układu oddechowego przystosowanego do ewakuacji poszkodowanego Wzór nr 7. Księga kontroli aparatów regeneracyjnych ucieczkowych i sprzętu ochrony układu oddechowego przystosowanego do ewakuacji poszkodowanego 15-09-24 08:34 6.65KB pobierz plik: Wzór nr 7. Księga kontroli aparatów regeneracyjnych ucieczkowych i sprzętu ochrony układu oddechowego przystosowanego do ewakuacji poszkodowanego
Wzór nr 8. Księga kontroli aparatów nurkowych Wzór nr 8. Księga kontroli aparatów nurkowych 15-09-24 08:35 6.57KB pobierz plik: Wzór nr 8. Księga kontroli aparatów nurkowych
Wzór nr 9. Księga kontroli masek twarzowych do aparatów regeneracyjnych Wzór nr 9. Księga kontroli masek twarzowych do aparatów regeneracyjnych 15-09-24 08:35 4.19KB pobierz plik: Wzór nr 9. Księga kontroli masek twarzowych do aparatów regeneracyjnych
Wzór nr 10. Księga kontroli masek twarzowych do aparatów powietrznych butlowych Wzór nr 10. Księga kontroli masek twarzowych do aparatów powietrznych butlowych 15-09-24 08:36 4.33KB pobierz plik: Wzór nr 10. Księga kontroli masek twarzowych do aparatów powietrznych butlowych
Wzór nr 11. Księga ewidencji i kontroli sprzętu oczyszczającego ucieczkowego Wzór nr 11. Księga ewidencji i kontroli sprzętu oczyszczającego ucieczkowego 15-09-24 08:36 15.91KB pobierz plik: Wzór nr 11. Księga ewidencji i kontroli sprzętu oczyszczającego ucieczkowego
Wzór nr 12. Księga ewidencji i kontroli aparatów regeneracyjnych ucieczkowych z tlenem chemicznie związanym Wzór nr 12. Księga ewidencji i kontroli aparatów regeneracyjnych ucieczkowych z tlenem chemicznie związanym 15-09-24 08:37 3.64KB pobierz plik: Wzór nr 12. Księga ewidencji i kontroli aparatów regeneracyjnych ucieczkowych z tlenem chemicznie związanym
Wzór nr 13. Księga ewidencji i kontroli aparatów regeneracyjnych ucieczkowych Wzór nr 13. Księga ewidencji i kontroli aparatów regeneracyjnych ucieczkowych 15-09-24 08:37 3.07KB pobierz plik: Wzór nr 13. Księga ewidencji i kontroli aparatów regeneracyjnych ucieczkowych
Wzór nr 14. Księga kontroli sprzętu ratowniczego Wzór nr 14. Księga kontroli sprzętu ratowniczego 15-09-24 08:38 3.86KB pobierz plik: Wzór nr 14. Księga kontroli sprzętu ratowniczego
Wzór nr 15. Książka pracy przetłaczarki tlenu Wzór nr 15. Książka pracy przetłaczarki tlenu 15-09-24 08:38 4.27KB pobierz plik: Wzór nr 15. Książka pracy przetłaczarki tlenu
Wzór nr 16. Ewidencja butli na gazy sprężone Wzór nr 16. Ewidencja butli na gazy sprężone 15-09-24 08:39 3.77KB pobierz plik: Wzór nr 16. Ewidencja butli na gazy sprężone
Wzór nr 17. Księga ewidencji atestów tlenu Wzór nr 17. Księga ewidencji atestów tlenu 15-09-24 08:39 3.35KB pobierz plik: Wzór nr 17. Księga ewidencji atestów tlenu
Wzór nr 18. Książka sprężeń w komorze dekompresyjnej Wzór nr 18. Książka sprężeń w komorze dekompresyjnej 15-09-24 08:39 4.01KB pobierz plik: Wzór nr 18. Książka sprężeń w komorze dekompresyjnej
Wzór nr 19. Książka czynności nurkowych Wzór nr 19. Książka czynności nurkowych 15-09-24 08:40 4.8KB pobierz plik: Wzór nr 19. Książka czynności nurkowych
Wzór nr 20. Książka pracy sprężarki Wzór nr 20. Książka pracy sprężarki 15-09-24 08:40 3.12KB pobierz plik: Wzór nr 20. Książka pracy sprężarki
Wzór nr 21. Książka prowadzenia akcji ratowniczej Wzór nr 21. Książka prowadzenia akcji ratowniczej 15-09-24 08:41 5.13KB pobierz plik: Wzór nr 21. Książka prowadzenia akcji ratowniczej
Wzór nr 22. Książka prowadzenia prac profilaktycznych Wzór nr 22. Książka prowadzenia prac profilaktycznych 15-09-24 08:41 3.3KB pobierz plik: Wzór nr 22. Książka prowadzenia prac profilaktycznych
Wzór nr 23. Karta udziału zastępu w akcji ratowniczej Wzór nr 23. Karta udziału zastępu w akcji ratowniczej 15-09-24 08:41 5.91KB pobierz plik: Wzór nr 23. Karta udziału zastępu w akcji ratowniczej
Wzór nr 24. Karta udziału zastępu w pracach profilaktycznych Wzór nr 24. Karta udziału zastępu w pracach profilaktycznych 15-09-24 08:42 3.63KB pobierz plik: Wzór nr 24. Karta udziału zastępu w pracach profilaktycznych
Wzór nr 25. Karta ratownika górniczego Wzór nr 25. Karta ratownika górniczego 15-09-24 08:42 6.13KB pobierz plik: Wzór nr 25. Karta ratownika górniczego
Wzór nr 26. Książeczka ratownika górniczego Wzór nr 26. Książeczka ratownika górniczego 15-09-24 08:42 16.81KB pobierz plik: Wzór nr 26. Książeczka ratownika górniczego
Wzór nr 27. Zobowiązanie kandydata na ratownika Wzór nr 27. Zobowiązanie kandydata na ratownika 15-09-24 08:43 3.26KB pobierz plik: Wzór nr 27. Zobowiązanie kandydata na ratownika
Wzór nr 28. Karta wezwania ratownika górniczego Wzór nr 28. Karta wezwania ratownika górniczego 15-09-24 08:43 3.01KB pobierz plik: Wzór nr 28. Karta wezwania ratownika górniczego
Wzór nr 29. Karta badania okresowego ratownika górniczego Wzór nr 29. Karta badania okresowego ratownika górniczego 15-09-24 08:43 4.84KB pobierz plik: Wzór nr 29. Karta badania okresowego ratownika górniczego
Wzór nr 30. Karta zdrowia ratownika (kandydata na ratownika) Wzór nr 30. Karta zdrowia ratownika (kandydata na ratownika) 15-09-24 08:44 5.37KB pobierz plik: Wzór nr 30. Karta zdrowia ratownika (kandydata na ratownika)
Wzór nr 31. Wyciąg z karty choroby ratownika (kandydata na ratownika) Wzór nr 31. Wyciąg z karty choroby ratownika (kandydata na ratownika) 15-09-24 08:45 2.87KB pobierz plik: Wzór nr 31. Wyciąg z karty choroby ratownika (kandydata na ratownika)
Wzór nr 32. Zaświadczenie badania lekarskiego Wzór nr 32. Zaświadczenie badania lekarskiego 15-09-24 08:45 2.85KB pobierz plik: Wzór nr 32. Zaświadczenie badania lekarskiego
Wzór nr 33. Wyciąg z karty zdrowia ratownika (kandydata na ratownika) Wzór nr 33. Wyciąg z karty zdrowia ratownika (kandydata na ratownika) 15-09-24 08:46 3.2KB pobierz plik: Wzór nr 33. Wyciąg z karty zdrowia ratownika (kandydata na ratownika)
Wzór nr 34. Wykaz analiz prób gazowych Wzór nr 34. Wykaz analiz prób gazowych 15-09-24 08:46 5.15KB pobierz plik: Wzór nr 34. Wykaz analiz prób gazowych
Wzór nr 35. Wyniki analiz powietrza kopalnianego Wzór nr 35. Wyniki analiz powietrza kopalnianego 15-09-24 08:46 5.06KB pobierz plik: Wzór nr 35. Wyniki analiz powietrza kopalnianego
Wzór nr 36. Przebieg analizy objętościowej ze 100 części próbki Wzór nr 36. Przebieg analizy objętościowej ze 100 części próbki 15-09-24 08:47 9.87KB pobierz plik: Wzór nr 36. Przebieg analizy objętościowej ze 100 części próbki
Wzór nr 37. Przebieg analizy objętościowej z 80 części próbki Wzór nr 37. Przebieg analizy objętościowej z 80 części próbki 15-09-24 08:47 10.88KB pobierz plik: Wzór nr 37. Przebieg analizy objętościowej z 80 części próbki
Wzór nr 38. Przebieg analizy objętościowej z 10 części próbki Wzór nr 38. Przebieg analizy objętościowej z 10 części próbki 15-09-24 08:47 11.2KB pobierz plik: Wzór nr 38. Przebieg analizy objętościowej z 10 części próbki
Wzór nr 39. Księga kontroli benzynowych lamp wskaźnikowych Wzór nr 39. Księga kontroli benzynowych lamp wskaźnikowych 15-09-24 08:48 3.73KB pobierz plik: Wzór nr 39. Księga kontroli benzynowych lamp wskaźnikowych
Wzór nr 40. Księga kontroli lamp akumulatorowych Wzór nr 40. Księga kontroli lamp akumulatorowych 15-09-24 08:48 3.41KB pobierz plik: Wzór nr 40. Księga kontroli lamp akumulatorowych