CSRG / Kontakt / CSRG S.A. / Dane kontaktowe pracowników CSRG S.A.

Dane kontaktowe pracowników CSRG S.A.

Dyspozytor

tel. 32 3880 500
tel. kom. 602 501 666
e-mail:

Sekretariat Zarządu

Jolanta MUCHA
tel. 32 3880 402
e-mail:

Dyrektor Biura Zarządu

Anna GÓRECKA
tel. 32 3880 401
e-mail: 

Dyrektor Techniczny

Adam NOWAK
tel. 32 3880 520
e-mail: 

Dyrektor Ekonomiczny

Andrzej MANIURA
tel. 32 3880 591
e-mail:

Rzecznik Prasowy 

Robert WNOROWSKI
tel. 32 3880 589
tel. kom. 571 255 054
e-mail:

Główny Księgowy  

Damian MARCINKOWSKI
tel. 32 3880 470
e-mail:

Dział księgowo - finansowy

Gizela GOLDA
tel. 32 3880 471
e-mail:

Dział ekonomiczny  

Eugenia KALIŃSKA
tel. 32 3880 423
e-mail:

Dział umów i przetargów 

Aleksandra CZYŻ
tel. 32 3880 427
e-mail:

Dział Kontroli i Nadzoru

Marian SZTUKA
tel. 32 3880 450
e-mail:

Dział Kadr  

Celina TKACZYK
tel. 32 3880 410
e-mail:

Dział ratownictwa ds. szkolenia  

Andrzej PLATA
tel. 32 3880 419
e-mail:

Dział ratownictwa ds. aparatury i sprzętu ratowniczego  

Kierownik Zawodowych Pogotowi Specjalistycznych 

Grzegorz WŁOSIŃSKI
tel. 32 3880 455
e-mail:

Laboratorium badania i opiniowania sprzętu  

Tomasz KONWERSKI
tel. 32 3880 540
e-mail:

Laboratorium chemiczne  

Marcin ZIĘTEK
tel. 32 3880 570
e-mail: