OSRG Wodzisław

Okręgowa Stacja Ratownictwa Górniczego w Wodzisławiu ŚląskimKonieczność utworzenia rejonowej stacji ratownictwa górniczego dla kopalń Rybnickiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego wyrażona została  oficjalnie po Ra pierwszy w Zarządzeniu nr 2/48 Centralnego Przemysłu Węglowego z dnia 10 stycznia 1948 roku. Do uruchomienia tej stacji nie doszło. Kolejne ustalenia miejsca oraz terminu uruchomienia rejonowej stacji dla okręgu rybnickiego zawarte było w Zarządzeniu nr 288 Ministra Górnictwa z dnia 31 lipca 1954 roku :-na terenie szybu „Beata” w Rydułtowach do 30 czerwca 1955 roku. Następna propozycja to teren kopalni „ Chwałowice”. Żadna z tych propozycji nie doczekała się realizacji.

Ostatecznie budowę Okręgowej Stacji dla rejonu Rybnickiego Okręgu Węglowego  podjęto w Wodzisławiu Śląskim. Rozpoczęcie działalności Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Wodzisławiu Śląskim miał miejsce w dniu 3 stycznia 1958 roku.

Wpis z „Polskie Zorganizowane Ratownictwo Górnicze; Historia i Współczesność 1907-2007”

Dyrekcja stacji

  • Dyrektor:
    • Jan Syty
  • Z-ca Dyrektora:
    • Dariusz Brzózka
    • Marcin Pypeć

Wykaz zakładów górniczych zabezpieczanych przez OSRG w Wodzisławiu:

- KWK Pniówek,

- KWK Krupiński,

- KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie:

                Ruch Borynia,

                Ruch Zofiówka,

                Ruch Jas-Mos,

- KWK ROW:

Ruch Chwałowice,

Ruch Jankowice,

Ruch Marcel,

Ruch Rydułtowy,

- SRK S.A. Oddział KWK Anna