CSRG / O nas / Władze spółki

Władze spółki

Organy i osoby zarządzające:

Walne Zgromadzenie

Rada Nadzorcza

  • Tomasz Świetlicki - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Joanna Szatkowska - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
  • Janusz Śliwa - Sekretarz Rady Nadzorczej
  • Jacek Dutkiewicz - Członek Rady Nadzorczej
  • Zbigniew Kubica - Członek Rady Nadzorczej

Zarząd

  • dr inż. Piotr Buchwald - Prezes Zarządu
  • mgr inż. Andrzej Kleszcz - Wiceprezes ds. Technicznych
  • mgr Krzysztof Kubera - Wiceprezes ds. Ekonomiki i Finansów