CSRG / Szkolenia / Kursy wynikające z przepisów ratowniczych / Seminarium dla osób wchodzących w skład sztabu akcji ratowniczych

Seminarium dla osób wchodzących w skład sztabu akcji ratowniczych

Celem szkolenia jest przeszkolenie osób wchodzących w skład sztabu akcji ratowniczej w zakresie zwalczania zagrożeń górniczych oraz organizacji akcji ratowniczych.

Seminarium trwa 3 dni, prowadzone jest z oderwaniem od pracy w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytom.

 

Warunki przyjęcia: oddelegowanie przez kierownika akcji do udziału w pracach sztabu akcji ratowniczych

 

Wszelkich informacji udziela Katarzyna Szpotko.

Kontakt:tel. 032 3880414, e-mail:


Terminy szkoleń