CSRG / Szkolenia / Kursy wynikające z przepisów ratowniczych / Seminarium dla kierowników ruchu zakładów górniczych

Seminarium dla kierowników ruchu zakładów górniczych

Celem szkolenia jest ugruntowanie wiedzy z zakresu zwalczania zagrożeń w zakładach górniczych oraz prowadzenia i organizowania akcji ratowniczych w zakładach górniczych.

Seminarium trwa 3 dni i odbywa się z oderwaniem od pracy.

Kierownicy ruchu zakładu górniczego zobowiązani są do powtarzania niniejszego szkolenia w odstępach dwuletnich.

Seminarium organizowane jest przez Centralną Stację Ratownictwa Górniczego S.A.

Zajęcia prowadzone są przez przedstawicieli ratownictwa górniczego, instytutów naukowych, wyższych uczelni technicznych, nadzoru górniczego.

 

Warunki przyjęcia: pełnienie funkcji kierownika ruchu zakładu lub jego zastępcy.

 

Wszelkich informacji udziela Katarzyna Kajdasz-Szpotko.

Kontakt: tel.032 3880414,

e-mail:

 

Terminy seminarium