CSRG / Szkolenia / Kursy specjalistyczne dla ratowników górniczych / Kurs podstawowy dla ratowników górniczych, kandydatów na członków specjalistycznych zastępów do prac ratowniczych z użyciem technik alpinistycznych

Kurs podstawowy dla ratowników górniczych, kandydatów na członków specjalistycznych zastępów do prac ratowniczych z użyciem technik alpinistycznych

Celem kursu jest zapoznanie ratowników górniczych ze sprzętem i technikami alpinistycznymi do realizacji zadań w ramach zastępów specjalistycznych do prac ratowniczych w wyrobiskach pionowych lub o dużym nachyleniu.

Warunki przyjęcia:

  • uczestnikami kursu powinni być ratownicy górniczy posiadający odpowiednie predyspozycje do pracy na wysokości,
  • wymagane są dokumenty potwierdzające stan zdrowia umożliwiający udział w kursie (aktualne badania ratownicze, dodatkowe badania do prac na wysokości powyżej 3m),
  • pozytywny wynik testu sprawnościowego tj. podciąganie się na drążku co najmniej:
    • 10 razy dla ratowników w wieku do 30 lat,
    • 8 razy dla ratowników w wieku do 31-40 lat,
    • 6 razy dla ratowników w wieku powyżej 40 lat,
  • pisemne oświadczenie kandydata wyrażającego zgodę na udział w kursie.

Wszelkich informacji udziela Katarzyna Myślińska tel. 32 3880453, e-mail:

 

Terminy szkoleń