CSRG / O nas / Projekty

Projekty

Udział CSRG S.A. w realizacji innowacyjnych rozwiązań projektowych

I. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Programu Badawczego dla Węgla i Stali

INREQ - Zwiększenie skuteczności i bezpieczeństwa ratowników uczestniczących w działaniach wysokiego ryzyka poprzez zaprojektowanie innowacyjnego wyposażenia (projekt został zakończony)

Strategiczny projekt badawczy "Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach"

II. Projekty współfinansowane ze środków Narodowego Centrum Badania i Rozwoju

ORIENTACJA - Opracowanie systemów orientacji i sygnalizacji kierunku wycofania się załogi na drogach ucieczkowych w chodnikach przyścianowych (projekt został zakończony)

RESYS - Opracowanie funkcjonalnego systemu bezprzewodowej łączności ratowniczej z możliwością stosowania w wyrobiskach zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego (projekt został zakończony)

RESCLO - Opracowanie odzieży ochronnej dla ratowników górniczych (projekt został zakończony)

KAPSUŁA RATUNKOWA - Modułowa kapsuła ratunkowa do ewakuacji poszkodowanego w środowisku niebezpiecznym (projekt został zakończony)

We wszystkich ww. projektach wkład CSRG S.A. polega głównie na:

  1. określeniu wymagań i ograniczeń dla projektowanych rozwiązań (systemów),
  2. konsultacjach z projektantami,
  3. udziale w ramach ww. konsultacji w testach laboratoryjnych,
  4. organizacji lub/i udziale w testach polowych,
  5. opiniowaniu końcowych efektów badań.