CSRG / O nas / Projekty / Projekt RESYS

Projekt RESYS

logo projektu RESYSRESYS - Zadanie nr 7: „Opracowanie funkcjonalnego systemu bezprzewodowej łączności ratowniczej  z możliwością stosowania w wyrobiskach zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego”.

Realizowany przez konsorcjum: Akademia Górniczo-Hutnicza, Główny Instytut Górnictwa – (Kopalnia Doświadczalna „Barbara”), Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy, Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A., EC Project Sp. z o.o., M&A Capital Sp. z o.o., Profil Met.

logo Narodowe Centrum Badań i RozwojuCelem projektu jest przeprowadzenie prac badawczych, zmierzających do opracowania funkcjonalnego systemu bezprzewodowej łączności ratowniczej z możliwością stosowania w wyrobiskach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego, a następnie jego wdrożenie do seryjnej produkcji.

Nowy system łączności ratowniczej kilkakrotnie był testowany w wyrobiskach kopalni zabytkowej GUIDO. System spełnia wszystkie wymogi, jakie zostały określone w założeniach wstępnych, konsultowane ze środowiskiem ratowniczym, jak również pozwala na monitorowanie niektórych parametrów życiowych ratownika, jego miejsca w strefie zagrożenia co może być widoczne na ekranie monitora w bazie ratowniczej.

Projekt został zakończony  z dniem 30 listopada 2015 roku. Obecnie trwa komercjalizacja produktu.