CSRG / O nas / Projekty / Projekt RESCLO

Projekt RESCLO

logo projektu rescloRESCLO - Zadanie nr 11: „Opracowanie odzieży ochronnej dla ratowników górniczych”

Projekt realizowany przez konsorcjum w składzie: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy - Warszawa, CSRG S.A. – Bytom, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Wytwórnia Umundurowania Strażackiego - Brzeziny.

Celem głównym projektu jest opracowanie i wytworzenie modeli, a następnie prototypów zestawów bielizny i odzieży ochronnej dla ratowników górniczych zapewniających bezpieczeństwo i oddawanie ciepła oraz możliwość monitorowania stanu fizjologicznego ratownika w warunkach akcji w gorącym środowisku, w celu zapobiegania przegrzaniu organizmu. Zestawy odzieży powinny spełniać wymagania norm zharmonizowanych z dyrektywą 89/686/EWG Rady Wspólnot Europejskich z dnia 21 grudnia 1989 r., dotyczącą środków ochrony indywidualnej.

Projekt został zakończony  z dniem 31 grudnia 2016 roku. Obecnie trwa komercjalizacja produktów.logo Narodowe Centrum Badań i Rozwoju