CSRG / O nas / Projekty / Projekt INREQ

Projekt INREQ

logo projektu inreq

INREQ - Zwiększenie skuteczności i bezpieczeństwa ratowników uczestniczących w działaniach
wysokiego ryzyka poprzez zaprojektowanie innowacyjnego wyposażenia.

Projekt realizowany jest przez 7 konsorcjantów, z Polski, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch i Hiszpanii.

Celem projektu jest opracowanie, wykonanie i przebadanie nowej generacji urządzeń przeznaczonych do wykonywania tuneli ratowniczych w celu szybkiego dotarcia do poszkodowanych górników w strefie zawału oraz ratowniczego osprzętu pomiarowego, czuwającego nad bezpieczną pracą ratowników.

logo Research Fund for Coal & Steel

Efektem prac będą następujące urządzenia oraz aparatura:

  • lekka obudowa ratownicza do zabezpieczania wykonywanego tunelu ratowniczego,
  • lekki przenośnik zgrzebłowy wyposażony w platformę do transportu osprzętu ratowniczego, przeznaczony do odstawy skał z wykonywanego tunelu ratowniczego,
  • przenośny klimatyzator, poprawiający komfort pracy w małych przestrzeniach, gdzie pracują ratownicy,
  • urządzenie do wykonywania tunelu ratowniczego w litej skale metodą wyrywania skały, działające od wnętrza calizny skalnej poprzez wywiercone otwory penetracyjne,
  • urządzenie pomiarowe do określania parametrów atmosfery w wyrobisku, gdzie prowadzona będzie akcja ratownicza, oraz do przesyłu tych danych do bazy,
  • urządzenie pomiarowe monitorujące stan ratownika, pozwalające na określenie chwili, gdy jego wycofanie z akcji jest konieczne z uwagi na przyczyny zdrowotne.

Projekt został zakończony  z dniem 30 września 2015 roku. Obecnie trwa komercjalizacja produktów.