CSRG / Oferta / Specjalistyczne pogotowia i sprzęt / Pogotowie przewoźnych wyciągów ratowniczych

Pogotowie przewoźnych wyciągów ratowniczych

Pogotowie przewoźnych wyciągów ratowniczychPrzewoźnych Wyciągów Ratowniczych jest wykorzystywane podczas akcji w szybach kopalnianych i otworach wielkośrednicowych. Pogotowie używa przewoźnych wyciągów ratowniczych, za pomocą których ratownicy opuszczani są do miejsca zdarzenia. W skład tego pogotowia wchodzi też grupa ratowników przeszkolonych w zakresie wykonywania prac w wyrobiskach pionowych i o dużym nachyleniu. Pogotowie wykorzystywane jest nie tylko do akcji ratowniczych, ale również m. in. do kontroli stanu obudowy i wyposażenia szybów kopalnianych .

Podstawa działania pogotowia:

Pogotowie przewoźnych wyciągów ratowniczych działa na podstawie pkt. 6, ust. 1 §74 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 12 czerwca 2002 roku w sprawie ratownictwa górniczego. (Dz. U. z 2002 r. Nr 94, poz. 838).

Organizacja pogotowia:

Pogotowie przewoźnych wyciągów ratowniczych tworzą:

 • kierownik pogotowia i jego zastępca,
 • ratownicy zawodowi – pracownicy Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A.
 • ratownicy wysokościowi posiadający uprawnienia do prac w wyrobiskach pionowych i o dużym nachyleniu.

Zadania pogotowia:

Pogotowie przewoźnych wyciągów ratowniczych przeznaczone jest do prowadzenia akcji ratowniczych w szybach i otworach wielkośrednicowych, ewakuacji pracowników z unieruchomionych urządzeń wyciągowych oraz wykonywania prac awaryjno – rewizyjnych w szybach i otworach wielkośrednicowych.

Wyposażenie pogotowia:

Wyposażenie pogotowia stanowią:

 • Przewoźne wyciągi ratownicze,
 • Kabiny bez prowadzenia (kapsuły ratownicze),
 • System łączności ratowniczej,
 • System sygnalizacji i łączności,
 • Zestawy szelek ratowniczych wraz z linkami i amortyzatorami,
 • Sprzęt pomocniczy używany na zrębie i w szybie.

Parametry techniczne sprzętu pogotowia:

1. Przewoźny Wyciąg Ratowniczy -PWR- (na podwoziu STEYR):

 • maksymalna głębokość ciągnienia 1300 m,
 • maksymalny udźwig 5 ton,
 • maksymalna prędkość jazdy naczyniem w szybie do 1 m/s,
 • średnica liny nośnej 2,2 cm,
 • masa wyciągu ratowniczego ok. 27 ton,

Klatki bez prowadzenia (kapsuły ratownicze):

 • udźwig 200 kg,
 • ilość osób 1,
 • masa kapsuły 292,4 kg,
 • średnica kabiny 63cm.

Klatki bez prowadzenia:

 • udźwig 300 kg,
 • ilość osób 2,
 • masa kabiny 301,2 kg,
 • średnica kabiny 80 cm.

Klatki bez prowadzenia:

 • udźwig 400 kg,
 • ilość osób 3,
 • masa kabiny 392 kg,
 • średnica kabiny 1 m.

 Klatki bez prowadzenia:

 • udźwig 600 kg,
 • ilość osób 4
 • masa kabiny 514 kg.
 • średnica kabiny 1,20 m.

2. Przewoźny Wyciąg Ratowniczy - PWR-   (na podwoziu MAN):

Wyciąg  zbudowany został na standardowym podwoziu samochodu ciężarowego firmy MAN. Do podwozia pojazdu zamocowano ramę wyciągu i ułożyskowaną na niej platformę obrotową wyposażoną między innymi w wyciągarkę bębnową i wysięgnik teleskopowy.

Dzięki swojej konstrukcji wyciąg charakteryzuje się dużą elastycznoścą działania, szybką gotowością do pracy oraz możliwością bezpośredniego wpuszczania do szybu i dokładnego pozycjonowania naczynia wyciągowego bez prowadzenia.

Ogólna charakterystyka techniczna:

 • Maksymalna głębokość ciągnienia 1300 m,
 • Maksymalne obciążenie liny nośnej 5 ton,
 • Maksymalna prędkość ciągnienia do 1,0 m/s
 • Średnica liny nośnej 2,4 cm