CSRG / Szkolenia / Kursy specjalistyczne dla ratowników górniczych / Kurs dla ratowników górniczych, kandydatów na mechaników specjalistycznego sprzętu stosowanego do prac ratowniczych z użyciem technik alpinistycznych

Kurs dla ratowników górniczych, kandydatów na mechaników specjalistycznego sprzętu stosowanego do prac ratowniczych z użyciem technik alpinistycznych

Celem kursu jest przygotowanie kandydata na mechanika do pełnienia obowiązków osoby odpowiedzialnej za sprawdzanie, konserwację (w zakresie przewidzianym przez producenta określonym w instrukcji), przechowywanie i prowadzenie ewidencji sprzętu stanowiącego wyposażenie specjalistycznych zastępów do prac z użyciem technik alpinistycznych w wyrobiskach pionowych lub o dużym nachyleniu.

Warunki przyjęcia:

  • uczestnikami kursu mogą być ratownicy górniczy, którzy ukończyli kurs podstawowy dla kandydatów na członków specjalistycznych zastępów do prac ratowniczych z użyciem technik alpinistycznych w wyrobiskach pionowych lub o dużym nachyleniu i posiadają minimum roczny staż pracy w tej specjalności (regularnie uczestniczyli w ćwiczeniach specjalistycznych, wykonywali prace profilaktyczne, prace ratownicze z użyciem technik alpinistycznych),
  • kandydaci na mechaników specjalistycznego sprzętu muszą posiadać ukończony kurs mechanika sprzętu ratowniczego.

Wszelkich informacji udziela Katarzyna Myślińska tel. 32 3880453, e-mail:

 

Terminy szkoleń