CSRG / Oferta / Laboratoria / Laboratorium chemiczne

Laboratorium chemiczne

Laboratorium chemiczneNadrzędnym celem Laboratorium Chemicznego Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. jest spełnienie potrzeb i oczekiwań klientów w zakresie zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług. Kierownikiem laboratorium jest mgr inż. Marcin Ziętek. Jest on odpowiedzialny za całokształt działalności laboratorium. W szczególności odpowiada on za merytoryczną treść świadectw wzorcowania i sprawozdań z badań, jest on uprawniony do ich podpisywania. W sprawach związanych z funkcjonowaniem systemu zarządzania kierownik laboratorium ma zapewniony dostęp do kierownictwa Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A., w tym do Prezesa Zarządu.

Dla zapewnienia stałego nadzoru nad rozwojem i funkcjonowaniem systemu zarządzania w laboratorium, zostało utworzone stanowisko kierownika ds. jakości. Funkcja ta została powierzona pani Bernadecie Sitek.

Kierownikiem ds. technicznych odpowiedzialnym za zapewnienie technicznych warunków funkcjonowania laboratorium jest Marek Woźniak.

Zgodnie z obowiązującym schematem organizacyjnym laboratorium chemiczne podlega bezpośrednio kierownikowi Działu Ratownictwa ds. aparatury i sprzętu ratowniczego.

Zwierzchnikiem tego działu jest Dyrektor Techniczny. Ten podlega z kolei Wiceprezesowi ds. Technicznych