CSRG / Oferta / Laboratoria / Laboratorium badania i opiniowania sprzętu

Laboratorium badania i opiniowania sprzętu

Laboratorium badania i opiniowania sprzętuLaboratorium Badania i Opiniowania Sprzętu istnieje od początku istnienia Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. Podstawowym zadaniem Laboratorium jest prowadzenie badań sprzętu ochrony układu oddechowego w ramach wdrożonego w laboratorium systemu zarządzania. Obowiązkiem Laboratorium jest wykonywanie ww. badań w taki sposób, aby spełnione były wymagania określone w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2005 + Ap1:2007 oraz zaspokojone zostały potrzeby klientów zlecających wykonanie tych badań w Laboratorium.

Oprócz tego w ramach swojego funkcjonowania Laboratorium dodatkowo m. in.:

  • dokonuje oceny wraz z wydawaniem opinii atestacyjnych lub technicznych dla sprzętu ratowniczego,
  • prowadzi szkolenia z zakresu użytkowania sprzętu ochrony układu oddechowego,
  • uczestniczy w pracach rozwojowych w zakresie sprzętu ratowniczego,
  • uczestniczy w pracach związanych ze statutową działalnością Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A..

Kierownikiem Laboratorium jest mgr inż. Tomasz Konwerski. Jest on odpowiedzialny za całokształt działalności Laboratorium.
Za system zarządzania i jego wdrażanie odpowiada kierownik ds. jakości inż. Adam Szadurski.

Odpowiedzialnym za techniczną działalność i zaopatrzenie w środki potrzebne do zapewnienia wymaganej jakości działania laboratorium, jest kierownik ds. technicznych inż. Jan Kozik.

Laboratorium jest zobowiązane do zachowania pełnej niezależności i bezstronności przy wykonywaniu badań i formułowaniu ich wyników, a ono samo i jego personel są wolne od jakichkolwiek niewłaściwych handlowych, komercyjnych, finansowych i innych nacisków, które mogą wpływać na ich techniczny osąd.