CSRG / Szkolenia / Kursy wynikające z przepisów ratowniczych / Kurs dla zastępowych kopalnianych drużyn ratowniczych z zakresu udzielania pierwszej pomocy

Kurs dla zastępowych kopalnianych drużyn ratowniczych z zakresu udzielania pierwszej pomocy

Celem kursu jest przygotowanie ratowników górniczych - zastępowych do udzielania pierwszej pomocy w sposób profesjonalny, zgodny z procedurami ratownictwa medycznego.

Uczestnikami kursu są ratownicy górniczy - zastępowi lub inne osoby chcące posiąść umiejętności udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie odbywa się z oderwaniem od pracy w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu. Kurs trwa 3 dni i kończy się egzaminem.

Ratownicy zobowiązani są do powtarzania szkolenia co 2 lata.

 

Warunki przyjęcia: pełnienie funkcji zastępowego lub zastępcy zastępowego w kopalnianej drużynie ratowniczej.

 

Wszelkich informacji udziela Małgorzata Jankowska

Kontakt: tel.032 3880457,

email:

 

Terminy szkoleń: