CSRG / Szkolenia / Kursy podnoszące kwalifikacje służb kopalnianych / Kurs wykonujących pomiary parametrów fizyko-chemicznych atmosfery kopalnianej

Kurs wykonujących pomiary parametrów fizyko-chemicznych atmosfery kopalnianej

 Kurs przeznaczony dla osób wykonujących pomiary parametrów fizyko-chemicznych atmosfery kopalnianej.

Kurs trwa 4 dni i odbywa się w oderwaniu od pracy w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu, zakończony jest egzaminem teoretycznym i praktycznym.

Absolwenci kursu otrzymują zaświadczenia, które uprawniają do wykonywania pomiarów parametrów fizyko - chemicznych powietrza kopalnianego w podziemnych zakładach górniczych - metaniarza.

 

Warunki przyjęcia:

  • ukończenie co najmniej zasadniczej szkoły zawodowej,
  • staż pracy pod ziemią co najmniej 1 rok.

Wszelkich informacji udziela Barbara Kochan

Kontakt: tel. 032 3880445 e-mail:

 

Terminy szkoleń