CSRG / Szkolenia / Kursy podnoszące kwalifikacje służb kopalnianych / Kurs w zakresie użytkowania sprzętu ochrony układu oddechowego

Kurs w zakresie użytkowania sprzętu ochrony układu oddechowego

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności w zakresie użycia ucieczkowego sprzętu ochrony układu oddechowego, stosowanego w zakładzie górniczym.

Kurs przeznaczony jest dla użytkowników ucieczkowego sprzętu ochrony układu oddechowego w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych.

Wszelkich informacji udziela Małgorzata Jankowska

Kontakt: tel. 032 3880457, e-mail:

 

Terminy szkoleń: Ustalany według zapotrzebowania