CSRG / Szkolenia / Kursy wynikające z przepisów ratowniczych / Kurs podstawowy dla kandydatów na ratowników górniczych

Kurs podstawowy dla kandydatów na ratowników górniczych

Kurs przeznaczony jest dla osób zatrudnionych w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych, którzy zadeklarowali dobrowolną przynależność do drużyny ratowniczej zakładu górniczego w charakterze ratownika górniczego. Zadaniem kursu jest wyszkolenie i odpowiednie przygotowanie tych osób do udziału w akcjach ratowniczych.

Zasady doboru uczestników na kurs - zgodnie z §28 Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie ratownictwa górniczego.

Egzamin odbywa się przed komisją egzaminacyjną powołaną przez kierownika jednostki ratownictwa górniczego.

Szkolenie trwa 12 dni i odbywa się z oderwaniem od pracy w Okręgowych Stacjach Ratownictwa Górniczego.

 

 

 

Wszelkich informacji udzielają:

1.OSRG Bytom

Kontakt: tel.032 3880622,

e-mail:

2.OSRG Wodzisław Śląski

Kontakt: tel.032 4554706,

e-mail:

3.OSRG Jaworzno

Kontakt: tel.032 6162286,

e-mail:

4.OSRG Zabrze

Kontakt: tel.032 2713506,

e-mail:


Terminy seminarium