CSRG / Szkolenia / Kursy podnoszące kwalifikacje służb kopalnianych / Kurs dla osób kontrolujących przyrządy służące do pomiarów parametrów atmosfery kopalnianej

Kurs dla osób kontrolujących przyrządy służące do pomiarów parametrów atmosfery kopalnianej

Celem szkolenia jest przygotowanie osób do wykonywania kontroli przyrządów pomiarowych na stanowisku kontrolnym w KSRG.

Szkolenie trwa 2 dni w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu z oderwaniem od pracy, kończy się egzaminem teoretycznym.

 

Warunki przyjęcia:

  • Uczestnikiem kursu może być mechanik sprzętu ratowniczego, ratownik górniczy, pracownik punktu wydawczego sprzęt pomiarowy.

Wszelkich informacji udziela Łukasz Burda.

Kontakt: tel. 032 3880452, e-mail:

 

Terminy szkoleń