CSRG / Szkolenia / Kursy wynikające z przepisów ratowniczych / Kurs okresowy dla ratowników górniczych

Kurs okresowy dla ratowników górniczych

Celem kursu jest ugruntowanie i uzupełnienie posiadanych wiadomości, zaznajomienie słuchaczy ze zmianami w przepisach, nowymi metodami i środkami prowadzenia akcji ratowniczych oraz nowym sprzętem wprowadzonym do stosowania w ratownictwie górniczym, a także nabycie umiejętności w posługiwaniu się tym sprzętem.

Szkolenie trwa 5 dni kończy się egzaminem i odbywa się z oderwaniem od pracy w Okręgowych Stacjach Ratownictwa Górniczego. Ratownik powinien szkolenie powtarzać raz na pięć lat.

Warunki przyjęcia: Uczestnikami kursu powinni być ratownicy górniczy.

 

 

 

Wszelkich informacji udzielają:

1.OSRG Bytom

Kontakt: tel.032 3880622,

e-mail:

2.OSRG Wodzisław Śląski

Kontakt: tel.032 4554706,

e-mail:

3.OSRG Jaworzno

Kontakt: tel.032 6162286,

e-mail:

4.OSRG Zabrze

Kontakt: tel.032 2713506,

e-mail:


Terminy seminarium