CSRG / Szkolenia / Kursy wynikające z przepisów ratowniczych / Kurs okresowy dla mechaników sprzętu ratowniczego

Kurs okresowy dla mechaników sprzętu ratowniczego

Celem kursu jest pogłębienie wiadomości w zakresie dotychczas stosowanego sprzętu, omówienie nowych przepisów oraz nowości w sprzęcie ratowniczym. Szkolenie trwa 8 dni odbywa się z oderwaniem od pracy w Okręgowych Stacjach Ratownictwa Górniczego.

Kurs kończy się sprawdzeniem nabytych wiadomości i umiejętności poprzez przeprowadzenie egzaminu teoretycznego i praktycznego.

Warunki przyjęcia: Uczestnikiem kursu może być osoba pełniąca funkcję mechanika sprzętu ratowniczego w zakładzie górniczym.

Mechanik powinien szkolenie powtarzać raz na pięć lat.

 

 

 

Wszelkich informacji udzielają:

1.OSRG Bytom

Kontakt: tel.032 3880622,

e-mail:

2.OSRG Wodzisław Śląski

Kontakt: tel.032 4554706,

e-mail:

3.OSRG Jaworzno

Kontakt: tel.032 6162286,

e-mail:

4.OSRG Zabrze

Kontakt: tel.032 2713506,

e-mail:


Terminy szkoleń