CSRG / Szkolenia / Kursy wynikające z przepisów ratowniczych / Kurs okresowy dla kierowników kopalnianych stacji ratownictwa górniczego

Kurs okresowy dla kierowników kopalnianych stacji ratownictwa górniczego

Celem szkolenia jest pogłębienie i uzupełnienie wiadomości niezbędnych do wykonywania obowiązków kierownika kopalnianej stacji ratownictwa górniczego.

Szkolenie trwa 5 dni i odbywa się z oderwaniem od pracy w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu.

Kierownicy kopalnianej stacji ratownictwa górniczego zobowiązani są do powtarzania niniejszego kursu w odstępach 5-cio letnich.

Sprawdzenie efektów szkolenia odbywa się poprzez przeprowadzenie egzaminu.

 

Warunki przyjęcia: pełnienie funkcji kierownika KSRG lub jego zastępcy.

 

 

 

Wszelkich informacji udziela Katarzyna Myślińska.

Kontakt: tel.032 3880453,

e-mail: k.myslinska[at]csrg.bytom.pl

 

Terminy kursów