CSRG / Szkolenia / Kursy specjalistyczne dla ratowników górniczych / Kurs okresowy dla kierowników, mechaników, ratowników górniczych, członków specjalistycznych zastępów do prac ratowniczych z użyciem technik alpinisty

Kurs okresowy dla kierowników, mechaników, ratowników górniczych, członków specjalistycznych zastępów do prac ratowniczych z użyciem technik alpinisty

Celem kursu, jest:

  • przypomnienie wiadomości i praktyczne ćwiczenia w zakresie użycia dotychczas stosowanego specjalistycznego sprzętu,
  • doskonalenie współpracy zespołowej z zastosowaniem sprzętu alpinistycznego do działań ratowniczych,
  • zapoznanie uczestników z nowym sprzętem ratowniczym wprowadzonym do stosowania przez zastępy specjalistyczne, stanowiącym wyposażenie specjalistycznych pogotowi CSRG S.A.

Warunki przyjęcia:

  • uczestnikami szkolenia powinni być kierownicy, mechanicy i ratownicy górniczy, będący członkami specjalistycznych zastępów do prac ratowniczych z użyciem technik alpinistycznych w wyrobiskach pionowych lub o dużym nachyleniu.

Wszelkich informacji udziela Katarzyna Myślińska tel. 32 3880453, e-mail:

 

Terminy szkoleń