CSRG / Szkolenia / Kursy podnoszące kwalifikacje służb kopalnianych / Kurs z zakresu obsługi sprzętu profilaktyki pożarowej

Kurs z zakresu obsługi sprzętu profilaktyki pożarowej

Celem szkolenia jest przygotowanie osób wykonujących prace profilaktyki pożarowej do obsługi profesjonalnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania tych prac.

Szkolenie obejmuje zakres stosowania środków mineralnych i chemicznych oraz sprzęt specjalistyczny stosowany do prac profilaktyki pożarowej.

Uczestnikami kursu mogą być osoby wykonujące prace profilaktyki pożarowej w podziemnych zakładach górniczych.

Szkolenie trwa 3 dni i odbywa się z oderwaniem od pracy w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu, kończy się egzaminem teoretycznym.

Warunki przyjęcia:

  • staż pracy pod ziemią co najmniej 1 rok i ukończenie co najmniej zasadniczej szkoły zawodowej lub
  • ukończenie szkoły podstawowej i staż pracy pod ziemią co najmniej 5 lat.

Wszelkich informacji udziela Łukasz Burda

Kontakt: tel. 032 3880452, e-mail:

 

Terminy szkoleń