CSRG / Szkolenia / Kursy podnoszące kwalifikacje służb kopalnianych / Kurs dla osób zatrudnionych przy napełnianiu zbiorników przenośnych powyżej 350 cm3 w zakresie: gazy sprężone - butle

Kurs dla osób zatrudnionych przy napełnianiu zbiorników przenośnych powyżej 350 cm3 w zakresie: gazy sprężone - butle

Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne osób z zakresu napełniania zbiorników przenośnych o pojemności powyżej 350 cm3 w zakresie: gazy sprężone – butle do egzaminu kwalifikacyjnego składanego przed Komisją powołaną przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego.

 Warunki przyjęcia:

  • ukończone 18 lat i ukończona co najmniej szkoła podstawowa,
  • odpowiedni stan zdrowia umożliwiający wykonywanie prac w zakresie napełniania zbiorników,
  • co najmniej miesięczna praktyka przy napełnianiu zbiorników przenośnych,
  • złożenie odpowiedniego wniosku o stwierdzenie kwalifikacji w CSRG – najpóźniej 2 tygodnie przed terminem kursu,
  • wniesienie opłaty za uczestnictwo w szkoleniu w formie przedpłaty w CSRG, najpóźniej 2 tygodnie przed terminem kursu.

Wszelkich informacji udziela Barbara Kochan

Kontakt: tel. 032 3880445, e-mail:

 

Terminy szkoleń