CSRG / Szkolenia / Kursy specjalistyczne dla ratowników górniczych / Kurs dla ratowników górniczych, kandydatów zastępowych specjalistycznych zastępów do prac ratowniczych z użyciem technik alpinistycznych

Kurs dla ratowników górniczych, kandydatów zastępowych specjalistycznych zastępów do prac ratowniczych z użyciem technik alpinistycznych

Celem kursu jest przygotowanie kandydata do pełnienia obowiązków zastępowego w czasie ćwiczeń, prac profilaktycznych, prac ratowniczych z użyciem technik i sprzętu do prac na wysokościach w ramach specjalistycznych zastępów do prac ratowniczych w wyrobiskach pionowych lub o dużym nachyleniu.

Warunki przyjęcia:

  • uczestnikami kursu mogą być ratownicy górniczy pełniących funkcję zastępowego, którzy ukończyli kurs podstawowy dla kandydatów na członków specjalistycznych zastępów do prac ratowniczych z użyciem technik alpinistycznych w wyrobiskach pionowych lub o dużym nachyleniu i posiadają co najmniej 5 letni staż pracy w tej specjalności (regularnie uczestniczyli w ćwiczeniach specjalistycznych, wykonywali prace profilaktyczne, prace ratownicze z użyciem technik alpinistycznych),
  • wymagane są dokumenty potwierdzające stan zdrowia umożliwiający udział
    w kursie tj. aktualne badania ratownicze, dodatkowe badania: lekarskie (zaświadczenie) i psychologiczne (orzeczenie), dopuszczające do prac na wysokości powyżej 3m.

Wszelkich informacji udziela Katarzyna Myślińska tel. 32 3880453, e-mail:

 

Terminy szkoleń