CSRG / Szkolenia / Kursy podnoszące kwalifikacje służb kopalnianych / Kurs dla laborantów laboratoriów w zakresie analizy gazów

Kurs dla laborantów laboratoriów w zakresie analizy gazów

Kurs przeznaczony jest dla kandydatów na laborantów zakładów górniczych w zakresie analizy gazów. Celem szkolenia jest przygotowanie do wykonywania analiz powietrza i gazów kopalnianych, w celu zapewnienia właściwej kontroli bezpieczeństwa pracy w wyrobiskach górniczych.

Kurs trwa 20 dni w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu z oderwaniem od pracy, zakończony jest egzaminem praktycznym i teoretycznym.

Absolwenci kursu otrzymują zaświadczenia, które uprawniają do wykonywania analiz gazowych w laboratoriach zakładów górniczych.

Warunki przyjęcia:

  • wykształcenie co najmniej średnie techniczne – chemiczne.

 

 

Wszelkich informacji udziela Marek Gawlik

Kontakt: tel. 032 3880579, e-mail:

 

Terminy szkoleń