CSRG / Szkolenia / Kursy wynikające z przepisów ratowniczych / Kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy KPP

Kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy KPP

Szkolenie prowadzone jest w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007r.

Program kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy w oparciu o program szkolenia, który został zatwierdzony przez Wojewodę Śląskiego decyzją nr.NZ/X/80190/7/10.

Celem kształcenia jest przygotowanie ratowników jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji ratowniczych, w szczególności udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej.

Zajęcia prowadzi lekarz systemu, pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny.

Kurs trwa 2 tygodnie (66 godzin), kończy się egzaminem praktycznym i teoretycznym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn.19.03.2007r w sprawie kursu w zakresie KPP.

 

 

 

Wszelkich informacji udziela Jolanta Patlewicz

Kontakt: tel.(32) 3880592, email:

 

Terminy szkoleń