CSRG / Szkolenia / Kursy podnoszące kwalifikacje służb kopalnianych / Kurs konserwatorów sprzętu przeciwpożarowego

Kurs konserwatorów sprzętu przeciwpożarowego

Celem szkolenia jest przygotowanie osób do kontroli wyposażenia pomieszczeń w wymagany sprzęt przeciwpożarowy na dole i powierzchni zakładów górniczych oraz konserwacji sprzętu przeciwpożarowego.

Szkolenie trwa 4 dni w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu, kończy się egzaminem teoretycznym.

Warunki przyjęcia:

  • ukończenie co najmniej zasadniczej szkoły zawodowej,
  • staż pracy w zakładzie górniczym co najmniej 1 rok.

Wszelkich informacji udziela Barbara Kochan

Kontakt: tel. 032 3880445, e-mail:

 

Terminy szkoleń